Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Konum Seç

Hava Temizleme Cihazları

için 387 sonuç bulundu.

Hava Temizleme Cihazı

Soluduğunuz havanın kalitesi sağlığınıza doğrudan etki eder. Bu çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Normal olarak havada %78,084 azot, %20,946 oksijen, %0,934 argon, %0,035 karbondioksit bulunmaktadır. Geriye kalan %0,001 neon, metan, helyum, hidrojen ve kriptondan meydana gelmektedir. Atmosfer kütlesinin yaklaşık %0,25’i su buharıdır. İnsan sağlığını ya da çevrenin dengesini bozacak şekilde hava birleşiminin değişmesine veya havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına hava kirliliği denilmektedir. Hava kirliliği, atmosferde insan ve diğer canlıların sağlığına zararlı ve iklime zarar veren maddelerin bulunmasıdır. Amonyak, karbonmonoksit, sülfür dioksit, azot oksitler, metan ve kloroflorokarbonlar gibi gazlar hem organik hem de inorganik partiküller ve biyolojik moleküller gibi farklı hava kirletici türleri vardır. Hava kirliliği, alerjilere, hastalıklara ve hatta insanların ölümüne neden olmaktadır. Ayrıca hayvanlar ve bitkiler gibi diğer canlı organizmalara da zarar vermektedir. Doğal ya da yapılı çevreye zarar vermektedir. Hem insan faaliyetleri hem de doğal süreçler hava kirliliği yaratır. Hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, kalp hastalığı, KOAH, felç ve akciğer kanseri dahil olmak üzere bir dizi kirlilikle ilişkili hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Kötü hava kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri çok geniştir, ancak esas olarak vücudun solunum sistemini ve kardiyovasküler sistemi etkiler. Hava kirleticilerine karşı bireysel tepkiler, bir kişinin maruz kaldığı kirletici türüne, derecesine ve bireyin sağlık durumuna ve genetiğine bağlıdır. Hava kirliliğini azaltmak için çeşitli teknolojiler ve stratejiler mevcuttur. Hava kirliliği insanların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğinden dolayı kapalı alanlarda da havanın temizlenmesi gerekmiştir. Bu temizlik işlemi için profesyonel hava temizleme cihazı gibi ürünler imal edilmiştir. Havanın kirlenmesine neden olan doğal ve yapay etkenler vardır. Doğanın yapısı gereği atmosfere zararı olan bazı maddeler vardır. Örneğin volkanik patlamalar sırasında ortaya çıkan kükürt dioksit gibi gaz partikülleri doğanın dengesini bozmaktadır. Hava sıcaklığının artmasından dolayı veya insan kaynaklı oluşabilecek orman yangınları, bitki ve ağaçların yok olmasına neden olur. Dolayısıyla su kaynaklarının kirlenmesine yol açar. Sonuç olarak ise hava kirliliğine yol açmaktadır. Okyanuslardan, kükürt dioksit, partikül maddeler, karbonmonoksit, azotoksit ve ozonun buharlaşma yolu ile havaya yayılması hava kirliliği sebepleri arasındadır.

Hava Kirliliğinin İnsan Üzerinde Etkisi

Hava Kirliliğinin İnsan Üzerinde Etkisi

Sanayileşmenin ve teknolojinin üst seviyelere ulaştığı çağda, şehirlerde yeşil alanlar azalmıştır. İnsanlar temiz hava soluyabilmek için alan bulamaz hale gelmiştir. Eskiden iş bulmak ve daha iyi bir hayat yaşayabilmek için köyden şehre göç eden insanlar, modern çağda rahat nefes alabilmek için köylere göç eder hale gelmiştir. Salgın hastalıklar, hava kirliliği, iş hayatı, trafik yoğunluğu derken şehirlerde yaşamak oldukça güçleşmiştir. Çoğu insan şehir hayatından uzaklaşıp bir köye yerleşmek istiyor. Bunun nedeni sıklıkla sağlıklı yaşama isteği oluyor. Şehirlerde solunan havada, kömür, egzoz dumanı ve benzeri birçok zararlı erken bulunmaktadır. Bunlarda ülkelerde hava kirliliği üzerine alınan kararlardaki eksiklik de oldukça önem taşımaktadır. Hava kirliliği sadece bir şehrin ya da bir ülkenin problemi olamaz. Herkesi tek tek etkileyecek güce sahip küresel bir tehdittir. Bugün hava kirliliği sebebi ile hayatını kaybeden insanların sayısı hiç de az değildir. Ayrıca kapalı alanda çalışmak zorunda olan binlerce insan bulunmaktadır. Çoğu meslek sonucunda kapalı alanlara hapsedilirsiniz. Çoğu iş yerinde kapalı alanı temizlemek için bir çaba gösterilmiyor olabilir fakat bu oldukça önemlidir. İnsanların tozdan, alerjenlerden ve benzeri etkenlerden açık ve kapalı alanlarda korunması gerekmektedir. Açık alanlarda bu etkenlerden uzaklaşabilmek için bütün dünyanın ortaklaşa bir bilinçlendirme çalışması yürütmesi gerekmektedir. Dünya hep denildiği gibi gelecek kuşakların emanetidir. Bu sebeple onu korumalı ve yaşatmalıdır. Bu dünya insanlar yokken de vardı ve insanlar yok olduğunda da yaşamına devam etmelidir. İnsanlar da bunun için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Kapalı alanların temizliğinden başlayarak daha rahat nefes almayı sağlayabiliriz. Kapalı alanlarda hava temizleme cihazı kullananlar açık alanda soludukları havadan daha temiz bir hava solurlar. Kapalı alanlarda her gün saatlerce çalışan insanlar sıklıkla hava kirliliğinden, rahat nefes alamadıklarından bahsederler. Yapılan araştırmalara göre kapalı alanlarda çalışan insanlarda havanın temiz olmaması sebebi ile stres daha yoğun hissedilmektedir. Yoğun stres insanları, fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Alerjenler de insanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin mevsim geçişlerinde polen alerjisi sebebi ile rahat nefes alamayan binlerce insan bulunmaktadır. Bu insanların hava temizleme cihazları sayesinde en azından kapalı alanlarda rahat nefes almaları sağlanabilir.

Hava Kirliliğinin Yarattığı Rahatsızlıklar

Hava Kirliliğinin Yarattığı Rahatsızlıklar

Günümüz dünyasında kapalı ya da açık ortamda solunan hava oldukça kirlidir. Bu havada alerji yapmaya meyilli partiküller bulunmaktadır. Örneğin; alışveriş merkezleri, şehir merkezleri, sanayi bölgeleri ve havalandırma işlemi uygulanmaya evler gibi yerlere sıkışan şehir insanı, rahat nefes alamaz hale gelmiştir. Açık ya da kapalı alanlarda soluna hava birçok hastalığa neden olmaktadır. Hayatın akışın sıklıkla etkileyen en önemli faktörlerden biri strestir. Hava kirliliği stresin oluşmasında en büyük etkendir. Kirli hava insanın psikolojik ve fizyolojik yönden sağlığını olumsuz etkiler. Örneğin hayvan tüyü, yoğun toz, polen ve benzeri etkenlere alerjisi olan insanlar, rahat nefes alabilmek için ilaçlar kullanırlar. Fakat ilaçlar, nefes alamama, göz ve burnun akması, ciltte oluşan lekeler gibi reaksiyonları bir noktaya kadar yatıştırabilirler. Sorunu çözebilmek için genellikle havada bulunan ve alerjiye sebep olan partiküllerden uzak durmak gerekmektedir. Kapalı alanlarda bunu sağlamanın tek yolu hava temizleme cihazları kullanmaktır. Bu sayede havadan alerjiye sebep olan partiküller ayrıştırılır. Alerjisi bulunan insanlar da rahat bir nefes alabilir. Sağlıklı nefes alamamak insanı olumsuz yönden etkiler. Bu nedenle özellikle şehir merkezlerinde ve sanayi bölgelerinde hava kirliliğine yol açan unsurların yok edilmesi gerekmektedir. Örneğin bazı fabrikalar üretim esnasında zehirli gazlar salgılamaktadır. Fabrika çalışanları ve çevrede yaşayan insanlar da bu havayı solumak zorunda kalmaktadır. Hava kirliliğine neden olan böylesi sorunların yaşanmaması için iş güvenliği yönetmeliklerinin kati bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Hava kirliliği hususunda halk bilinçlendirilmeli, kamu kurumları ise üzerine düşen görevleri yerine getirmek zorundadır. Hava kirliliğinin önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Son zamanlarda dünyada bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşmıştır ve insanlık için tehdit unsurudur. Özellikle hava yolu ile yayılan hastalıkların bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu tipteki hastalıklarda genellikle ağız ve de burundan çıkan partiküller ile bulaş sağlanır. Bazı hastalıklarda ise virüs havada asılı kalabilir. Bir başka kişi ise solunum yolu ile hastalığı kapabilir. Solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda yaygınlaşma hızı daha yüksektir. Bu hastalıkların önüne geçebilmek ve daha sağlıklı bir hayat sürebilmek için kapalı alanlarda hava temizleyici ürünler kullanmak önemlidir. Bu sayede hava zararlı partiküllerden temizlenmiş olur. Kapalı alana sağlığa bir zararı bulunmayan, ortama temizleyici maddem püskürtme yöntemi ile çalışan ürünler de tercih edilebilir.

Hava Temizleme Cihazı Kullanımı

Hava Temizleme Cihazı Kullanımı

Hava kirliliği, kentlerin büyümesi, nüfusun artması ve sanayileşmenin gelişmesi sebebiyle gittikçe artmaktadır. Genellikle kent merkezlerinde yoğun bir şekilde motorlu taşıtların kullanılması ve fosil yakıt kullanılması gibi etkenler de hava kirliliğini arttırmaktadır. İnsanlar, üretim ve tüketim esnasında hava tabakasını kirleten birçok atığa sebep olurlar. Hava kirliliği, temelde bilinçsiz insan soyundan kaynaklanmaktadır. Gelişmek ve sanayileşmek uğruna yeşil alanları talan eden insanlar, sadece kendilerine değil yeryüzünde yaşayan bütün canlılara zarar vermektedir. İnsanların bilinçlenmesi, hayatlarında birkaç değişikliğe gitmesi bile hava kirliliği konusunda ilerici bir adım olacaktır. Örneğin evlerdeki ısınma için kullanılan ısıtma yöntemleri hava kirliliğine neden olabiliyor. Bu konuda araştırma yapılarak doğaya en az zararlı olan ısınma yöntemleri kullanılabilir. Hayatın içinde bir başka örnek ise özel araç kullanımıdır. Elbette büyük şehirlerde trafik oldukça büyük bir problemdir. Bu sebeple insanlar trafikte geçirdikleri zamanı toplu taşıma yerine özel araçlarında geçirmek isterler. Fakat özel araç kullanımı, egzoz dumanı sebebi ile, hava kirliliğine yol açan bir etkendir. Gün içerisinde acil bir şey olmadığı sürece toplu taşıma kullanmak hava kirliliğini engellemek için atılan bir adım sayılır. İnsanların hayatında birçok problem farklı şekillere bürünmüştür. Eskiden çalışanlar bütün günlerini ofislerde, kapalı alanlarda, geçirirlerdi. Tüm gün kapalı alanda çalışan insanlarda, stres başta olmak üzere birçok hastalık baş göstermektedir. Kapalı alanlarda çalışanlar için ise hava temizliği önemli olduğu kadar işveren tarafından tedbir alınan bir konu değildir. Modern çağda ise iş tanımı gittikçe değişmeye başlamıştır. Şimdilerde ofis sistemi evlere taşınmıştır. İnsanlar çoğu alanda evlerinden çalışmaya başlamıştır. Ofis ortamında ihtiyaç duyulan temiz hava artık evde de mecbur hale gelmiştir. Artık açık alanda ve kapalı alanda hava oldukça kirlenmiş durumdadır. Bu sebeple çalıştığınız ya da tüm gününüzü geçirdiğiniz oda hava temizleme cihazı ile temizlendiğinde rahat bir nefes alabilirsiniz. Gün içerisinde evinizde sağlıklı nefes alabilmek için hava temizleyici ürünler kullanmak neredeyse şart olmuştur. Evinizde alerjisi olan insanlar, çocuklar yaşıyorsa hava temizleyici ürünler kullanmak daha da önemli hale gelir. Özellikle evlerinde evcil hayvan bakan insanlar bu ürünler ile evlerindeki havayı temizleyebilir. Böylece hapşırma, burun tıkanıklığı gibi reaksiyonlar neredeyse sonlanır. Hava temizleme cihazları ile ortamda bulunan hava insan sağlığına zarar veren partiküllerden arındırılır. Doğadan uzaklaşmış, sanayileşme ile farklı gazları da soluyan insanlar, havayı temizleme ihtiyacı hissetmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya hava temizleme cihazı ortaya çıkmıştır. Bu cihazlar sayesinde evde bulunan hava iyileştirilmiştir. Böylece herkes daha sağlıkla bir nefes almıştır.

Hava Temizleme Cihazı Ne İşe Yarar?

Hava Temizleme Cihazı Ne İşe Yarar?

Hava temizleme cihazı ya da hava temizleyici, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için odada bulunan havadaki kirletici maddeleri gideren bir cihazdır. Bu cihazlar, genellikle alerji hastalarına ve astım hastalarına yararlı olduğu ve tütün dumanını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı şeklinde pazarlanmaktadır. Hava temizleyiciler ayrıca endüstride işlemden önce havadaki yabancı maddeleri gidermek için kullanılabilir. Toz, polen, evcil hayvan tüyleri, küf sporları ve toz akarı dışkıları, hassas kişilerde alerjileri tetikleyerek alerjen görevi görebilir. Duman parçacıkları ve uçucu organik bileşikler sağlık açısından risk oluşturabilir. Soluduğunuz hava insan sağlığı için birçok zararlı madde taşımaktadır. Bu sebeple özellikle kapalı ortamlarda hava temizleme cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı ortamlar, ortama uygun hava temizleme cihazları ile temizlenebilir. Ortam ve partikül tiplerine göre hava temizleme cihazı türü de değişiklik göstermektedir. En iyi hava temizleyici ortama uygun bir şekilde kullanılan temizleyicidir. Böylece cihazdan en yüksek verim alınmış olur. Hava temizleme cihazları sayesinde bulunan ortamdan kötü koku, bakteriler, hayvan tüyleri gibi istenmeyen etkenler ortamdan uzaklaştırılır. Böylece hava temizleyici cihazın çalıştığı ortamda bulunan insanların nefes alışveriş konforu yükselmiş olur. Hava temizleme cihazı sayesinde insanlar rahat uyku uyurlar. Böylece ruh halleri her açıdan pozitif yönde etkilenmiş olur. Filtreli hava temizleme cihazı kullanılan evlerde ortamın hava kalitesi artmış olur. Özellikle düşük bağışıklık sebebi ile alerjiye ve başka hastalıklara yatkın bebek ve yaşlı grubunun yer aldığı evlerde hava temizleyici cihaz kullanmak hayati önem taşımaktadır. Hava temizleme cihazları, zararlı gazları ve havadaki duman partiküllerini yok etmede oldukça başarılıdır. Böylece kapalı ortamlarda kalitesi nefes alıp verirsiniz. Nehirlerde ve sanayi bölgelerinde yaşayan insanlar çoğu iş yerinden çıkan zararlı gazlardan etkilenmektedir. Hava temizleyici cihazlar sayesinde evlerdeki hava bu zararlı gazlardan arındırılır. Solunum yolu hastalıkları bulunan ve sıklıkla alerjik reaksiyonlar gösteren hastalara hava temizleme cihazı tavsiye edilir. Bunun nedeni cihazların ortamda bulunan alerjen partikülleri yok etmesidir. Hava temizleme cihazları evdeki kötü kokuları da yok etmektedir. Kısaca tertemiz bir nefes almak isteyen herkes hava temizleme cihazlarını incelemelidir. Dilerseniz nebulizatör modelleri için de sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Hava Temizleme Cihazı Modelleri ve Fiyatları

Hava Temizleme Cihazı Modelleri ve Fiyatları

Hava temizleme cihazları, nefes alınan ortamda insan sağlığına zarar veren partikülleri temizlemek amacı ile üretilen cihazlardır. Hava temizleme cihazlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Ortama uygun hava temizleme cihazı kullanmak gerekmektedir. Hava temizleme cihazı nasıl çalışır sorusunun cevabı çalışma prensiplerine göre çeşitlere ayrılmıştır. Bunlar, elektrostatik filtreli hava temizleyici, elektrostatik tortulaştırıcı hava temizleyici, iyonik hava temizleyici, mekanik filtreli hava temizleyici, ozonlu hava temizleyici, su filtreli hava temizleyici çeşitlerinden oluşmaktadır. Elektrostatik filtreli hava temizleyiciler, havayı emerek temizleme yapan cihazlardır. Bunun yanından hava akımından yararlanarak filtreleme yapan cihazlar da vardır. Havayı emen cihazlar, havayı elektrik yüklü filtreden geçirip temizler. Elektrostatik tortulaştırmanın çalışma prensibi ise iki aşamadan meydana gelir. Önce içe çekilen hava pozitif elektrik yükü verilerek iyonize edilir. Sonrasında metal plakalara negatif yükü verilerek partiküllerin metale yapışması sağlanır. İyonlaştırarak temizleme yöntemi ile çalışan cihazlar, genellikle aktif olarak emiş yapmaz. Eğer aktif olarak emiş yapacaksa ayrıca fiziksel bir filtreye de ihtiyaç duyar. Havayı temizleme işleminin köpük filtre ya da fiber ile yapıldığı cihazlara mekanik filtreli hava temizleyici ismi verilmiştir. Ozonlu hava temizleyiciler ise alışveriş merkezleri gibi sürekli insan giriş çıkışının olduğu yerlerde, sürekli kullanımlar için tasarlanmıştır. Su filtreli hava temizleme cihazı mekanik ya da elektrostatik filtre bulundurmaz. Bu prensipte çalışan cihazlar aktif olarak havayı emerek temizlerler. Ultraviyole hava temizleme cihazı ise insan sağlığına zarar veren virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmaları yok etmek için ultraviyole lambalara sahiptir. Bu ışık mikroorganizmaya nüfuz eder ve onu öldürür. Cihaz bunu UVA, UVB ve de UVC ışınları sayesinde yapar. Hava temizleme cihazları seçerken kullanacağınız ortamı ve de ortamın büyüklüğünü de belirlemelisiniz. Böylece hangi tasarımın sizin için daha uygun olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Hava temizleyiciler, enerji tasarrufu ve filtre değişimi için göstergeler gibi birçok farklı özelliğe de sahip cihazlardır. Kullanımları oldukça kolaydır. Hangi hava temizleyici cihazını alacağınıza karar veremediyseniz sayfamızda yer alan hava temizleme cihazı yorum kısımlarından da yararlanabilirsiniz. Diğer insanların deneyimleri de karar vermenizde fayda sağlayacaktır. Hava temizleme cihazı fiyatları ve modelleri için sağlık ürünleri sayfamıza göz atabilirsiniz.

Sonuçlarda Ara

Kategoriler

Yurt Dışından Gelsin YENİ

Marka

Xiaomi (31)
Pakozon (23)
Sercair (19)
Leitz (15)
Airfree (14)
Philips (12)
Ufo (12)
Alf (10)
Coway (10)
Beurer (9)
Delonghi (8)
Samsung (8)
Fakir (7)
Beko (6)
Hagel (6)
Vestel (6)
Winix (6)
Bilicra (5)
Blue Air (5)
Işkın (5)
Medisana (5)
Daikin (4)
Hypolux (4)
Luftqi (4)
Mia Air (4)
Triovita (4)
Trotec (4)
Xpelair (4)
Exeo (3)
Hycanx (3)
Levoit (3)
Lexon (3)
LightAir (3)
PLH (3)
RND (3)
Rosio (3)
Viessmann (3)
Aerorad (2)
Arçelik (2)
Asrion (2)
Biozone (2)
Bnp (2)
Cbtx (2)
Genozon (2)
Hypojen (2)
Kent Ro (2)
PakOzon (2)
Sanyo (2)
Virussafe (2)
York (2)
İyonizer (2)
AeroRad (1)
Alfasis (1)
Aura (1)
Aurabeat (1)
Aviair (1)
Biozon (1)
Buyfun (1)
Carrier (1)
Deşilmez (1)
Dyson (1)
Eurozone (1)
Gooten (1)
HealthWay (1)
Heifer (1)
Hypo Mac (1)
Ideal (1)
Karcher (1)
LeBron (1)
MedAir (1)
Nobico (1)
Novasmart (1)
Olefini (1)
Purepak (1)
SMG Ozon (1)
Sadoksan (1)
Sinbo (1)
Smyrna (1)
Sun-Pure (1)
Sunny (1)
Taled (1)
Teknomar (1)
Toshiba (1)
Viewider (1)
Vornado (1)
Wellis (1)
Wyndsafe (1)
Zencool (1)
İozone (1)
(2)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Renk

Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Güç (Watt)

(20)
(19)
(18)
(16)
(11)
(10)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Ürün Notu

(39)
ve üzeri (57)
ve üzeri (60)
ve üzeri (60)
ve üzeri (60)

Mağaza Puanı

0 100
Tüm mağazalar

Fiyat Aralığı

TL
-
TL