n11

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Planet” veya “Şirket”) için önemli bir konudur. Doğuş Planet veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkelere ve yükümlülüklere uygun hareket etmektedir.

Bu Aydınlatma Metni www.n11.com internet sitesini (“İnternet Sitesi” veya “Site”) ve n11 mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) aracılığıyla kişisel verisi işlenen ilgili kişileri (“Kullanıcı”) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ KATEGORİLERİ VE ÖRNEK VERİ TÜRLERİ

Doğuş Planet tarafından işlenen kişisel verilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Üye Müşteri Kişisel Verileri
Kimlik Bilgileri Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
İletişim Bilgileri Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
Ödeme Bilgileri Vergi dairesi, fatura bilgileri, ödeme yöntemi bilgileri
Üyelik Bilgileri Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, parola
Müşteri İşlem Bilgileri Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı ve alışveriş tarihi dahil siparişe ilişkin bilgiler, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar
İşlem Güvenliği Bilgileri IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları
Pazarlama Bilgileri İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
Görsel ve İşitsel Veriler Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ürün yorumları kısmına eklenen fotoğraflar
Lokasyon Tarayıcı ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde İnternet Sitesi tarafından otomatik olarak elde edilen veya sizin tarafınızdan manuel olarak eklenebilen, bulunduğunuz konum verisi
Hukuki İşlem Bilgileri Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Doğuş Planet tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
Talep ve Şikâyet Bilgileri İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin Site, Mobil Uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

KVKK’nın 5. maddesi kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda, kişisel verilerin Doğuş Planet tarafından hangi amaçlar ve hukuki sebepler ile işlendiğine yer verilmektedir:

Müşteri Kişisel Verilerinin İşlendiği Süreçler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları Dayanılan Hukuki Sebep
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikâyet Bilgileri Doğuş Planet’in tabi olduğu yürürlükteki kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (örneğin, yasal bilgilendirme ve bildirimlerle ilgili olarak müşteriler ile iletişime geçilmesi). Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (KVKK md. 5/2-a)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üyelik Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri Üye bilgilerinin doğrulanması; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Lokasyon Siparişlerin alınması, yönetilmesi ve sipariş durumunun takibinin sağlanması; siparişe ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi; sipariş teslimat süreçlerinin yönetilmesi.
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Lokasyon Satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi.
Lokasyon Bulunduğunuz konumda hizmet veren üçüncü kişilerin bu konuma uygun ürün seçeneklerinin ve hizmetlerinin size sunulması
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikâyet Bilgileri, Lokasyon Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması); yürürlükteki elektronik ticaret mevzuatı ve tüketicinin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (örneğin, yasal bilgilendirme ve ürün güvenliği bildirimleri ilgili olarak müşteriler ile iletişime geçilmesi). Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikayet Bilgileri, Lokasyon Olası bir uyuşmazlık ya da kullanım koşullarına aykırılık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi; Siteye ve Mobil Uygulamaya erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/usulsüz/hukuka aykırı işlemlerin tespiti; bu doğrultuda müşterilerimizin ve Şirketimizin haklarının korunması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-e)
Üyelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Kullanıcıların Site/Mobil Uygulamayı nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi; bu sayede kullanıcı deneyiminin, platform içeriklerinin ve işleyişlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikayet Bilgileri, Lokasyon Site/Mobil Uygulama kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi; talep, soru ve şikayetlerin alınması ile sonuçlandırılması; ürün, hizmet ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması; hesabınıza tanımlanan hediye çeklerinin ve indirim kuponlarının işleme alınması.
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Açık rızanızın bulunması halinde kampanya, fırsat ve çözümlerden haberdar olmanız için tarafınızla iletişime geçilmesi (İletişim izin tercihlerinizi Site’nin “Üyelik Bilgilerim” alanından her zaman kolayca değiştirebilirsiniz.) İlgili kişinin açık rızasının bulunması (KVKK md. 5/1)

KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Doğuş Planet kişisel verileri, İnternet Sitesi, Mobil Uygulama, çağrı merkezi ve e-posta gibi elektronik kanallar üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elde etmektedir. Belirli durumlarda veriler fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilmektedir (örneğin, bize posta kanalıyla belge iletmeniz halinde).

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Doğuş Planet kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır.

Aktarılan Kişisel Veriler Aktarımın Amacı Alıcı Grubu Dayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikâyet Bilgileri Yetkili kişi, kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapılmasının hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerekli olduğu durumlarda bilgi paylaşımı yapılması. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (KVKK md. 5/2-a)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Lokasyon Siparişe konu ürünün hazırlanması, teslim edilebilmesi ve sipariş yönetiminin sağlanması. Doğuş Planet ile iş birliği yapan satıcılar ve kargo şirketleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Talep ve Şikâyet Bilgileri, Lokasyon Doğuş Planet’in grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve Üye Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçlarla üçüncü taraflarla iş birliği kurulması. Şirketimizin hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Hukuki İşlem Bilgileri, Talep ve Şikâyet Bilgileri, Lokasyon Üçüncü taraflardan ürün/hizmet desteği alınması (örneğin, e-posta gönderilebilmesi için destek alınan altyapı sağlayıcısı ile iş birliği kurulması). Tedarikçiler, iş ortakları, yetkili ödeme kuruluşları

Üye Müşterilerin Doğuş Planet'e kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel veriler yurt dışına gönderilmiş olacaktır. Üye Müşterilerin kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Doğuş Planet'in sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.

İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin belirli haklara sahipsiniz. Sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmaktadır:


1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Doğuş Planet internet sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Doğuş Planet tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan “Başvuru Formu”’nda belirtilen aşağıdaki yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Talebinizi, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselverilerim@n11.com adresine,
 • Talebinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla dogusplanet@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla,
 • Talebinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok No: 4 İç Kapı No: 902 Sarıyer / İstanbul adresine gönderebilirsiniz.


Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

a. Çerez (Cookie) Kullanımı

Doğuş Planet tarafından www.n11.com sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikası’nda web sitemizde kullanılan çerezlere, bu çerezlerin kullanım amaçlarına ve çerezlerin hangi sürelerle aktif olduklarına yer verilmiştir. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

b. Aydınlatma Metninde Yapılacak Değişiklikler

Doğuş Planet, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Aydınlatma Metnindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


Güncellenme Tarihi: Ekim 2023

Çerez Politikası

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. olarak, (“Doğuş Planet”, “n11” veya “Şirket”) www.n11.com internet sitemizde (“İnternet Sitesi” veya “Site”) çerezler, pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz.

Bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) sizlere çerez kullanımımız hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladık.

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında çerezler aracılığıyla belirli kişisel verilerinizi işliyoruz. Bunun yanında, sitemizi kullanımınız kapsamında farklı kişisel verileriniz de işlenebilmektedir. Örneğin, ürün siparişinizi almak ve satın aldığınız ürünü size gönderebilmek için kişisel verilerinizi işleriz. Şirketimizin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

A. Çerez Nedir ve Ne işe Yarar?

Çerezler bir internet sitesinden cihazınıza (bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler temelde, sistemlerimizin cihazınızı tanımasını sağlamak ve çevrimiçi ziyaret deneyiminizi geliştirmek için kullanılır.

Her bir çerez kendine ait benzersiz bir tanımlayıcı numarasına sahiptir. Bu benzersiz numara, tarayıcınızı tanımlayabilir. Çerezler internet sitesi üzerindeki hareketlerinizden ve yaptığınız işlemlerden sizin hakkınızda bir çıkarımda bulunur.

Çerezler asıl olarak internet sitelerinin çalışması ve sitenin temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için kullanılır. Ancak sitemizdeki ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi Şirketimiz için büyük önem taşıdığından, sitenin çalışmasına yarayan çerezler dışında farklı amaçlarla da çerezler kullanılır. Örneğin bazı çerezler, kullanıcıların internet sitemizi ziyaretine ilişkin çıkarımlar yapmamızı sağlar. Bu sayede sizlere sunduğumuz deneyimi iyileştirebilir ve kişisel bir alışveriş deneyimi yaşamanızı sağlayabiliriz. Ayrıca pazarlama amacıyla da çerezler kullanabiliriz. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında ilgilendiğiniz veya satın aldığınız ürünleri kişiselleştirilmiş reklamlar olarak size sunabiliriz. Bu sayede ilgilenmediğiniz ve alakasız reklamlarla karşılaşmamış olursunuz.

B. Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler kendi içlerinde farklı türlere ayrılmaktadır.

Çerezler ilk olarak çerez sağlayıcı taraflara göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar birinci taraf çerezler veya üçüncü taraf çerezlerdir. Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerez olması durumu, çerezin kimin tarafından sağlandığı, internet sitesine kimin tarafından yerleştirildiği anlamına gelmektedir. Bu kapsamda,

 • Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası, diğer bir ifadeyle, tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (www.n11.com.tr) tarafından yerleştirilen çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler: Kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Çerezler ayrıca kullanım sürelerine göre de sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda,

 • Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler, yalnızca internet sitemizde bulunduğunuz süre zarfında saklanır. İnternet sitemize yaptığınız ziyaret sonrasında bu çerezlerin süresi dolar. Bir başka ifadeyle, bu tür çerezler otomatik olarak silinir.
 • Kalıcı Çerezler: Bu tür çerezler ise, belirli süreler boyunca tarayıcınızda saklanan çerezlerdir. Çerezin saklanma süresi kullanım amacına göre farklılık gösterebilir. Bu tür çerezler önceden belirlenmiş kullanım süresi dolduğunda otomatik olarak silinecektir. Elbette tarayıcı ayarlarınızı güncelleyerek bu tür çerezleri silme imkânınız her zaman mevcuttur.

Çerezler ayrıca hizmet ettikleri amaca göre de sınıflandırırlar. Bu kapsamda çerezler, (i) Kesinlikle Gerekli Çerezler, (ii) İşlevsellik Çerezleri, (iii) Analitik (Performans) Çerezleri ve (iv) Pazarlama/Hedefleme Çerezleri olarak kategorilere ayrılırlar.

Bu çerez türlerine ilişkin detaylar ve bu çerezlerin ne işe yaradığına ilişkin detaylı açıklamalar için “D. Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları başlığı altındaki açıklamalarımızı inceleyebilirsiniz.

C. Çerezler Aracılığıyla Hangi Kişisel Veriler Toplanmaktadır?

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Doğuş Planet tarafından kullanılan çerezlere ve çerezlerin kullanılma amaçlarına ilişkin detaylı bilgiye bu Politikanın Çerez Çeşitleri başlığında yer alan tablodan erişebilirsiniz.

D. Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Çerezler hem süreçlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hem de kullanıcı deneyiminin en üst düzeye taşınmasında büyük rol oynamaktadır. Çerezler aracılığıyla kişisel veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanmaktadır.

Aşağıda hangi tür çerezleri, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak kullandığımıza dair açıklamaları bulabilirsiniz.

1. Kesinlikle Gerekli Çerezler

İnternet sitemizin düzgün bir şekilde çalışması için zorunlu olması sebebiyle çerezler kullanıyoruz. Bu kapsamda kullandığımız çerezler "Kesinlikle Gerekli Çerezler" olarak adlandırılıyor. Bu çerez türü sitelerin çeşitli özelliklerini etkinleştirir. İnternet sitemizin bir sayfasında gezinmenize ve hesabınıza giriş yapabilmenize yarayan çerezler kesinlikle gerekli çerezlerdir.

1.1. Kullanım Amaçları

Kesinlikle gerekli çerezlerin kullanımına izin vermediğiniz durumda, sitenin belirli fonksiyonlarından yararlanamazsınız. Bu fonksiyonlar genellikle sitenin varoluş amacının gerektirdiği fonksiyonlardır. Örneğin internet sitemizden alışveriş yapmak, sepetinize ürün eklemek, sepetinizi görüntülemek ve alışverişinizi tamamlamak istiyorsanız, bu durumda kesinlikle gerekli çerezlerin aktif/kullanımda olması gerekir. Aksi durumda sitemizi ziyaret amacınızı gerçekleştirmeniz mümkün olmaz.

Elbette kesinlikle gerekli çerezlerin kullanımını engelleme imkânınız mevcuttur. Ancak bu durumda sitemizin düzgün çalışmayacağını ve beklentilerinizi karşılamayabileceğini dikkatinize sunmak isteriz.

1.2. Dayanılan Hukuki Sebepler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2-f maddesindeki “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 5/2-c maddesindeki “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

2. İşlevsellik Çerezleri

Belirli çerezleri, internet sitemizi kullanım deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak ve sitemizi kullanmanın işlevsellik kazanması amacıyla kullanıyoruz. Bu kapsamda kullandığımız çerezler “İşlevsellik Çerezleri”dir. İşlevsellik çerezleri birçok bakımdan sitemizi kullanmanızı kolaylaştırmaktadır.

2.1. Kullanım Amaçları

İşlevsellik çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılır. Örneğin parolanızın kaydedilmesini, internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezler işlevsellik çerezleridir.

Çevrim içi arama sorgularına dair tercihlerinizi hatırlamak üzere kullanılan sonuç gösterici tercih çerezleri bu tür çerezlerdendir. Örneğin arama filtrelerinin seçilmesi, sayfa başına kaç sonuç çıkacağının seçilmesi fonksiyonlarının yarına getirilmesini sağlayan işlevsellik çerezleridir. Bununla birlikte internet sitemizi ilk kez ziyaret eden bir kullanıcıya çerezlere ilişkin bilgilendirme içeriği sunarız. Bu sayede internet sitemizdeki çerez kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve çerez kullanımını özelleştirmelerini isteriz. Ancak sitemizi sonraki her ziyaretinizde bu tür bilgilendirme metinleri, yasal uyarıları karşınıza çıkarmayız. İşlevsellik çerezleri bu tür kullanıcı tercihlerini hatırlamaya yönelik olarak kullanılan çerezlerdir.

Nitekim bu çerezleri kullanma amacımız, sizlere en kolay site deneyimini yaşatmaktır. Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir ve kişiselleştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiş bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu çerezlerin aktifleştirilme yetkisi tamamen siz kullanıcılarımızdadır.

2.2. Dayanılan Hukuki Sebepler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. Analitik Çerezler (Performans Çerezleri)

Çerezler internet sitemizdeki hareketlerinizi analiz etmemize ve bu kapsamda hizmetlerimizi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmemize yardımcı olur. Bu kapsamda kullandığımız çerezler “Analitik Çerezler (Performans Çerezleri)”dir.

3.1. Kullanım Amaçları

Analitik çerezler, internet sitemize nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, internet sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; internet sitemizi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılır.

Örneğin, sitemize gelen ziyaretçi sayılarını, sitede geçirilen süreyi, en sık tıklanan sayfalar veya en çok beğenilen ürünlere ilişkin olarak bilgi edinmek için analitik çerezleri kullanırız. Sonraki ziyaretlerinizde sitemize yeni bir özelliğin eklendiğini görürseniz, bu yeni özellik büyük ihtimalle kullanıcılarımızın beğenileri ve tercihleri dikkate alınarak eklenmiş olacaktır.

Bu çerezleri kullanarak kullanıcılarımızın davranışlarını analiz edip, internet sitemizi geliştirmekteyiz. İnternet sitemizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi bizim için her ne kadar yüksek önem taşısa da bu sürecin bir parçası olup olmama kararı ise tamamen siz kullanıcılarımıza aittir. Bu kapsamda analitik çerezleri sizlere önceden aktif şekilde sunmayız.

3.2. Dayanılan Hukuki Sebepler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

4. Hedefleme/Pazarlama Çerezleri

İlgi alanlarınızı ve beğenilerinizi tespit etmek, kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarımız için önemlidir. Kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarıyla her bir kullanıcımızın memnuniyetini üst düzeyde tutmayı ve ilgili alanlarına yönelik pazarlama çalışmaları yapabilmeyi (örneğin, ilgilenmediğiniz ürünler yerine, beğenilerinize yönelik reklamlar sunmayı) hedefleriz. Bu çalışmaları yürütürken ve aynı zamanda pazarlama çalışmalarımızın etkinliğini ölçerken “Hedefleme/Pazarlama Çerezleri”nden yararlanırız.

4.1. Kullanım Amaçları

Bu çerezleri temelde üç alt sebeple kullanıyoruz: (i) Size daha alakalı reklamlar ve hizmetler sunabilmek için tercihleriniz ve davranışlarınız hakkında fikir edinmek; (ii) aynı reklamları çok fazla görmenizi engellemek ve (iii) size iletilen reklamların etkinliğini anlamak.

Pazarlama çerezleri sayesinde size daha uygun içerikler, kampanyalar ve ürünleri sunabiliriz. Aynı zamanda ilgilenmediğiniz ürünleri de tespit edebiliriz ve bu ürünleri karşınıza çıkarmamaya özen gösteririz.

Bu çerezleri sizlere önceden aktifleştirilmiş şekilde sunmayız. Dolayısıyla sizlere kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi sunmak için bu tür çerezlerin kullanımına onay vermenizi bekleriz.

4.2. Dayanılan Hukuki Sebepler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

E. Doğuş Planet üçüncü taraf çerezlerini reklam, yeniden hedefleme ve analiz faaliyetleri için nasıl kullanmaktadır?

Pazarlama çalışmaları, sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmemizde büyük rol oynamaktadır. Şirketimiz bu kapsamda pazarlama çalışmalarını yürütürken “Pazarlama/Hedefleme Çerezleri”nden yararlanmaktadır. Bu tür çerezlerin bir kısmı üçüncü taraf çerez sağlayıcıları tarafından sağlanan çerezlerdir. Üçüncü tarafların çerez sağlaması, internet sitemizde kullanılan çerezlerin Şirketimiz tarafından değil, üçüncü tarafça sağlanması anlamına gelmektedir. Örneğin bir reklam sunmak istediğimizde veya internet sitemizin performansına ilişkin analiz çalışmaları yürütmek istediğimizde, Google Inc. ("Google") gibi üçüncü tarafların yerleştirdiği çerezlere dayanarak pazarlama ve analiz çalışmalarımızı yürütebiliriz. “H. Çerez Çeşitleri” başlığı altında yer verilen tablodan üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Doğuş Planet, pazarlama/hedefleme çerezlerini kullanarak pazarlama çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların tercihlerini ve beğenilerini tespit ederek, kullanıcılarına en uygun ürünleri tekrar gösterebilir. Örneğin, aynı tarayıcı üzerinde farklı bir internet sitesinde dolaşmanız sırasında Şirketimizin daha önce görüntülediğiniz veya satın aldığınız ürünlerden birine ilişkin reklamlarını görüyor olmanız, pazarlama/hedefleme çerezlerinin kullanılmasının bir sonucudur. Bu çerezler genellikle üçüncü tarafların sağladığı çerezlerdir.

Doğuş Planet bu kapsamda, Google tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

F. Çerez Kullanımında Üçüncü Taraflarla Veri Paylaşımı

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, “E. Doğuş Planet üçüncü taraf çerezlerini reklam, yeniden hedefleme ve analiz faaliyetleri için nasıl kullanmaktadır?” başlığındaki amaçlar kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflar ile paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

G. Çerez Yönetimi

Tarayıcınıza yerleştirilen çerezleri kontrol edebilir veya önceden kullanımına izin verdiğiniz çerezlere ilişkin izninizi her zaman geri alabilirsiniz.

Bunu yaparken iki yöntemden birini tercih edebilirsiniz:

 • 1. İlk yöntemde, internet sitemizin Çerez Ayarları bölümünden çerez izin tercihlerinizi her zaman güncelleyebilirsiniz.
 • 2. İkinci bir yöntem olarak, tarayıcı ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Birçok tarayıcının kendi gizlilik bölümlerinde, çerez tercihlerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi, tarayıcınızda bulunan çerezleri nasıl görüntüleyeceğinizi veya sileceğinizi öğrenmeniz için sizleri yönlendirici içerikler mevcuttur.

İkinci yöntem için belirli tarayıcılarda çerez ayarlarınızı nasıl güncelleyebileceğinize ilişkin yönlendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen tarayıcınızın ayarlar kısmını inceleyiniz.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome > Tarayıcınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer > Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox > Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Safari > Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://privacybadger.org/)

H. Çerez Çeşitleri

Aşağıdaki tablo, internet sitemizde kullandığımız çerezleri, bunları neden kullandığımızı ve çerezlerin kullanım sürelerini açıklamaktadır.

Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Süresi
Criteo Display rememberMe Bu çerez kullanıcının sistem giriş bilgilerinin hatırlanmasını sağlar. 1 Hafta
n11 __lpc Bu çerez mobil internet sitesinin açılış sayfasının gösterilip gösterilmediğini tutmak için kullanılır. 4 Saat
n11 isSignUpPopupClosed Bu çerez üye kullanıcının üyelik sonrasında pop-up’ı kapatıp kapatmadığı bilgisini tutar. 1 Ay
n11 captchaID Bu çerez log-in ekranında kullanıcıya captcha gösterirken girilen e-mail ile captcha eşleştirilmesi yapmak amacıyla kullanılır. Oturum Süresi Boyunca
n11 DailyCampaignCodeCookie Bu çerez günlük kampanyaların kampanya kodlarını saklamak için kullanılır. Kampanya Süresi Boyunca
n11 CampaignCodeCookie Bu çerez günlük kampanyaların kampanya kodlarını saklamak için kullanılır. Kampanya Süresi Boyunca
n11 justJoint Bu çerez kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığı bilgisini tutmak için kullanılır. Oturum süresi boyunca
n11 SID Bu çerez kullanıcının oturum ID’sini tutar. Oturum süresi boyunca
n11 ADRUM Bu çerez, internet sitesindeki hataları tespit etmek için kullanılır. Oturum süresi boyunca
n11 ADRUM_BT1 Bu çerez, internet sitesindeki hataları tespit etmek için kullanılır. Oturum süresi boyunca
n11 ADRUM_BTa Bu çerez, internet sitesindeki hataları tespit etmek için kullanılır. Oturum süresi boyunca
n11 __hausc Bu çerez Harvester (analitik tool) eventlerini atarken kullanılan bir çerezdir. Aynı zammanda n11 veri toplama altyapısına veri gönderirken kullanıcın oturum bilgisini tutmaya yarar. 1 Ay
n11 citrix_ns_id Bu çerez yapılandırılabilir web uygulaması güvenlik duvarı oturum çerezidir. 3 Ay
n11 cookieUsageInfo Bu çerez kullanıcıya daha önce çerez pop up'ının gösterilip gösterilmediğinin bilgisini tutar. 1 Yıl
n11 locationInfoPopup Bu çerez kullanıcının seçtiği lokasyon bilgisini tutar. 1 Yıl
n11 c_nurl Bu çerez kullanıcının o an hangi url’de olduğunu tutmak için kullanılır. Oturum Süresi Boyunca
n11 my_fabulous_cookie Bu çerez Google Closure Unit testleri için kullanılır. 3 Ay
n11 COOKIES_TEST_ Bu çerez çerezin tarayıcıda gerçekten aktif olup olmadığını anlamak için kullanılır. 3 Ay
n11 Dbg Bu çerez log mesajlarını göstermek için kullanılır. 3 Ay
n11 name Bu çerez log mesajlarıyla birlikte debug olanağı sağlamaktadır. 6 Ay
n11 colorFilterViewType Bu çerez ödeme işlemlerinde telefon bilgisinin tutulması amacıyla kullanılır. 1 Yıl
n11 legalAgreement_display Bu çerez kullanıcıya yasal sözleşmenin gösterilmesi için kullanılır. 6 Ay
n11 anonymousBasketKey Bu çerez üye olmadan yapılan alışverişlerde sepetin oluşturulması için kullanılır. 1 Ay
n11 acsCheck Bu çerez yetişkin kategorisinde olup olmadığının kontrolünün yapılması için kullanılır. 1 Gün
n11 flashNotifications Bu çerez checkout sırasında sepete, kampanya sayfasına yönlendirme gibi durumlarda notification mesajı ve parametre göndermek için kullanılır. 1 Saniye
Google _dc_gtm_UA-# Bu çerez Google Tag Manager tarafından kullanıcının site ile etkileşimlerini takip etmek için kullanılır. 1 gün
Google _ga Bu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz numara/değerin kaydedilmesi için kullanılır. 2 yıl
Google _gat Bu çerez, kullanıcıları bir teste dahil etmek veya testten hariç tutmak için kullanılır. 1 dakika
n11 agreement_notification_stat_<AGREEMENT_TYPE>_<BUYER_ID> Bu çerez kullanıcının e-posta bilgisinin toplandığı ekranlarda sunulan en güncel KVK metninin bilgisini tutar. 1 Yıl
Google _gid Bu çerez, Google Analytics tarafından kullanıcıların internet sitesi kullanımına ilişkin istatistiksel veri elde etmek için kullanılır. 24 saat
Google collect Bu çerez ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. 6 Ay
Google eVar17 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının pazarlama iletişimine dair e-posta izninin bulunup bulunmadığı bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google _gcl_au Bu çerez Google Google'ın DFP (Doubleclick for Publishers) platformunda reklam alanlarını tanımlayıp, hedef kitle segmentasyonu, reklam alanı fiyat bilgisi vb gbi reklam alanı satışı için gerekli bilgileri tutar 3 Ay
Google pcs/activeview Bu çerez Google AdSense tarafından, servislerini kullanan siteler arasında, reklam verimliliğini test etmek için kullanılır. 3 Ay
Google pcs/view Bu çerez Google AdSense tarafından, servislerini kullanan siteler arasında, reklam verimliliğini test etmek için kullanılır. 3 Ay
Google eVar16 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının ID bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google eVar15 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının yaş bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google eVar14 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının cinsiyet bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google eVar48 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının üye olma tarihi bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google eVar49 Pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının internet sitesini son kez ziyaret ettiği tarih bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
Google hEvar Bu çerez pazarlama çalışmaları için alışveriş yapan kullanıcının hashlenmiş e-posta bilgisini toplar. Siteye her kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl.
n11 __hapc Bu çerez olayları oturum bazında gruplandırmak amacıyla kullanılır. 2 yıl
Facebook _fbpf Bu çerez Facebook tarafından kullanıcılara reklam ürünlerini sunmak için kullanılır. 3 ay
Google ads/ga-audiences Bu çerez kullanıcıların internet sitesi ziyaretlerinden hareketle müşteriye dönüşme olasılığı yüksek kullanıcı bilgisini tutar. 1 Yıl
Facebook fr Bu çerez, Facebook tarafından daha sonrasında reklam aktivitelerinde kullanılmak üzere, kullanıcıların online davranışlarını izlemek için kullanılır. 3 ay
Google GoogleAdServingTest Bu çerez kullanıcıya/ziyaretçiye hangi reklamların gösterildiğini kaydetmek için kullanılır. 6 Ay
Facebook tr Bu çerez, Facebook tarafından gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. 1 Yıl
Criteo uid Bu çerez hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, internet sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının internet sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 1 Yıl
Criteo ts Bu çerez RTBHouse reklam performansını ölçmek için kullanılır. 1 Yıl
Criteo u Bu çerez RTBHouse reklam performansını ölçmek içinkullanılır. 1 Yıl
Google isMember Bu çerez kullanıcının üye olup olmadığını tutmak için kullanılır. 1 Ay
Omniconvert mktz_optout Kullanıcının deneylere katılmama tercihini saklar. 1 yıl
Omniconvert mktz_client Müşteri hakkında aşağıdaki bilgileri saklar:
- Yeni veya geri dönen bir kullanıcıysa
- Kullanıcı Kimliği
- Oturum Kimliği
- Geçerli oturumda görüntülenen toplam sayfa sayısı
- Toplam oturum sayısı
- URL ve yönlendirenin türü
- ilk/son ziyaretin tarihi ve saati
- Geçerli oturumda görüntülenen deneyler
- Oturumu başlatan URL'deki UTM parametreleri (varsa)
1 yıl
Omniconvert mktz_survey Bir anketin durumunu saklar: tamamlandı / reddedildi / daha sonra hatırlat 1 yıl
Omniconvert mktz_interaction Kullanıcıların yer paylaşımı tarafından toplanmasını kaydeder. 1 yıl
Omniconvert mktz_ab Kullanıcıya her zaman aynı varyasyonu göstermek için kullanıcı tarafından görüntülenen her A/B testi için görüntülenen varyasyonu kaydeder. 1 yıl
Omniconvert mktz_storage Deneylerde ihtiyaç duyulan ek bilgileri depolamak için kullanılır.
Örn: - Bir kullanıcı bir deneyle etkileşime girdiyse
- Kullanıcı görüntülenen sayfada kaydırmayı kullanmışsa
- Kullanıcı arama çubuğunu vb. kullanmışsa
1 yıl
Omniconvert mktz_persistent_group Kullanıcıların RFM grubunu depolamak için kullanılır. 1 yıl
Omniconvert mktz_sess Oturum Kimliğini saklar Oturum süresi boyunca
Omniconvert mktz_temp_* A/B testlerinin görünümünü kaydetmek için kullanılır. Oturum süresi boyunca
Omniconvert mktz_engagement Deneyler sırasında zamanı depolamak için kullanılır: Geçen süreyi belirlemek için deneme görüntülendiğinden bu yana ve görüntülenen sayfa sayısını kaydeder. 1 saat ve daha az
Omniconvert _mktz_enabled Kullanıcının tarayıcısında aktif çerezlerin bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılır. 1 saat ve daha az
Convert conv_v Bu çerez maksimum 6 ay ömrü olan ziyaretçi tanımlama çerezdir. Bu değerler; vi, sc, cs, fs, pv, ps, seg ve exp, A/B test değerleridir. 6 Ay
Convert conv_s Bu çerez 20 dakikalık bir ömre sahip olan oturum merkezli bir çerezdir. Kullanıcını sessionID ve gezdigi sayfa sayısını saklar. 20 dk
Convert conv_r Bu çerez mevcut ziyaretçinin kaynağını ve yönlendirme verilerini tutar. Yeni bir yönlendirenden her ziyaretçi geldiğinde bunun üzerine yazılır. Bu veriler; source name, referral, medium değerleridir. 6 Ay
n11 Optimization Kullanıcı deneyimi iyileştirme ve Optimizasyon testleri için kullanılır 1 Yıl

I. İlgili Kişi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin Kanun kapsamında belirli hakları bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı Şirketimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuattaki diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz:

 • Bu bağlantıdaki Başvuru Formu’nu doldurup, Form’da belirtilen yöntemlerle taleplerinizi iletebilirsiniz.
 • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, aşağıdaki e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
 • Posta yoluyla, aşağıdaki adrese taleplerinizi iletebilirsiniz.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.

Şirketimizin iletişim adresleri:

Adres Reşitpaşa Mah. Katar Cad.
İTÜ Arı Teknokent 3 Binası
Blok No: 4 İç Kapı No: 902
Sarıyer / İstanbul
E-posta Adresi kisiselverilerim@n11.com

J. Politikanın Güncellenmesi

Zaman zaman bu Çerez Politikası'nda kimi değişiklikler yapabiliriz. Bu değişiklikler çerez kullanımımızın değişmesi veya mevzuattaki yeni düzenlemelere uyum içerisinde hareket etmemize bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Politika'nın güncel halini internet sitemizde yayınlayarak değişiklikleri sizlere bildireceğiz.


Son Güncelleme Tarihi: Kasım 2023