Kategoriler

Kampanya ve İndirimler

Yayınevi

Yayın Dili

Başka bir kelime deneyin

Kitap Türü

Başka bir kelime deneyin

Baskı Sayısı

Başka bir kelime deneyin

Basım Tarihi

Başka bir kelime deneyin

Sayfa Sayısı

Başka bir kelime deneyin

Kargo Seçenekleri

Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Fiyat Aralığı

TL
-
TL

Ürün Puanı

5 yıldız
4 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
2 yıldız ve üzeri
1 yıldız ve üzeri

Mağaza Puanı

0 10
Tüm mağazalar

Sosyoloji

için 3,924 sonuç bulundu.
Akıllı sıralama nasıl çalışır? Arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam gibi kriterler belirleyici olabilmektedir.

Konum Seç

Sosyoloji Kitapları

Sosyoloji, diğer adıyla toplum bilim, toplumu ve insanın toplumla olan ilişkisini inceleyen sosyal bilim dalıdır. Yunanca bilim anlamına gelen ‘’logy’’ ile Latince arkadaş, dost ve üye anlamına gelen ‘’Socius’’ kelimelerini birleşimi olan ‘’Sociology’’ kelimesi, sosyolojinin kavramsal kökenini oluşturmaktadır. Sosyoloji tüm toplumsal kurumların toplumla olan ilişkisini geniş bir perspektifle incelemektedir. Sosyoloji kitapları sosyoloji hakkında yapılan ‘’toplum bilimi’’ tanımının eksik olduğunu ifade etmektedir. Bu yazarlara göre sosyoloji; toplum sayılmayan insan topluluklarını ve toplumsal gerçeklikleri de inceleyen toplum bilimlerinden biri olarak kabul edilmelidir. Sosyal ilişkilerin nitelikleri, toplumsal eşitsizlikler, sınıfsal yapılar, toplumun nüfus yapısındaki değişiklikler, toplumdaki yasalar ve iktidar sosyolojinin ilgi alanları arasındadır. Sosyoloji alanında çalışan kişilere sosyolog denir. Toplumsal tabakalaşma, sosyal çatışmalar, toplum denetimi, toplumsal sapmalar, sosyal değişme gibi toplumsal yapının unsurları hakkında çalışmalar yapan sosyologların çalışma alanı oldukça geniştir. İnsanı incelerken onu bireysel olarak değil bir toplumun parçası olarak ele almaktadır. Bireyle toplumu karşılıklı etkileşim içinde, birbirinden etkilenen iki unsur olarak ele almaktadır. Sosyoloji, sosyal sistemlere odaklanır ve bu sistemlerin nasıl çalıştığı hakkında araştırma yürütür. Sosyal eşitsizliği ve bu eşitsizliklerin kökenini anlamaya çalışır. Sosyologlar çalışmalarını yürütürken nicel ve nitel araştırma verilerini kullanmaktadır. Nicel araştırma yaparken yapılandırılmış gözlem, survey ve anket, yapılandırılmış görüşme ve deney yöntemleri kullanmaktadırlar. Nitel araştırma yaparken ise derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi, yapılandırılmamış gözlem ve yaşam öyküsü gibi pek çok görüşme tekniği kullanmaktadırlar. Böylelikle sosyoloji; sosyal yaşam, sosyal değişim ve sosyal sistemlere ilişkin tüm verilere ulaşırken bilimsel yöntemler kullanmaktadır. Sosyolojinin araştırma alanı sadece toplumlarla sınırlı kalmamaktadır. Tarih boyunca yaşamış topluluklar hatta küçük kabileler dahi sosyolojinin araştırma alanında yer almaktadır. Bu nedenle sosyoloji, pek çok alt alanı da kapsayan bir sosyal bilim dalıdır. Temel sosyoloji kitapları sosyolojinin otuzdan fazla alt dalı bulunduğunu göstermektedir. En bilinenleri ahlak sosyolojisi, aile sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, din sosyolojisi, kent sosyolojisi olan bu alt dallar, toplumu etkileyen her bir sistemi mercek altına almaktadır.

Sosyoloji Kitapları ve İçeriği

Sosyoloji Kitapları ve İçeriği

Sosyoloji alanında kaleme alınmış eserler geniş bir içeriğe sahiptir. Göç ve entegrasyon, toplumsal tabakalaşma, suç ve suç davranışları, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, demografik yapı, kuşaklar arası etkileşim, toplumsal ayrımcılık konular sosyolojinin inceleme alanları arasındadır. İnsan sosyal bir varlıktır, bu nedenle içinde yaşadığı toplum ve toplumun yapısı insanı da şekillendirmektedir. Dünyada var olan her kültür, küresel sosyal işleyişte farklı bir etki bırakmaktadır. Toplumların politikası ve işleyişi de bu kültürlere göre farklılaşmaktadır. Tarih boyunca değişen kültür mekanizmaları toplumsal yaşamı şekillendirmekte sosyoloji ise toplumların kültürel evrim süreçlerini incelemektedir. Sosyoloji, her toplumu kendi sosyolojik gerçekliği içerisinde ele almaktadır. Bu nedenle sosyoloji hakkında yazılmış kitaplar, topluma özgü sosyolojik yapıyı konu edinmektedir. Sosyoloji tarihi kitapları tarih boyunca yaşamış olan milletlerin kültürel öğelerini keşfederek bir bütün halinde okuyucuya sunmaktadır. Böylelikle bütüncül bir şekilde kültür tahlili yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyoloji bilimi, sosyal düzenleri ve ilişkileri çözümlemeyi amaçlamaktadır. Her topluma özgü olan toplumsal gerçeklikleri belirlerken, sosyal davranışın öğrenilerek toplumun genel kültürel yapısını oluşturduğunu savunmaktadır. Her toplumun kültürel gelişimi, bir yandan dünyadaki diğer toplumların gelişmesiyle bağlantılıyken öte yandan kendi içinde biricik kabul edilmektedir. Türkiye’nin sosyolojisi de dünyada yaşanan pek çok gelişmeye bağlı olarak kendi içinde bir bütün olarak incelenmektedir. Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu sancılı süreçten başlayarak Türkiye’nin sosyolojik kimliğinin oluşum süreci ele alınmaktadır. Bu kategoride yer alan kitaplar sosyolojinin kapsamında yer alan pek unsura ayrı ayrı odaklanmaktadır. Din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, kent sosyolojisi gibi sosyolojinin alt dalları hakkında yazılmış kitaplar olduğu gibi suçluluk, intihar, göç gibi sosyolojinin konularına dair araştırma ve inceleme içeren eserler de yer almaktadır. Bunun yanı sıra sosyoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler bu alanda yazılmış akademik kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Yeni başlayanlar için sosyoloji kitapları bölüme yeni başlayan öğrencilerin ön bilgi edinmeleri ve sosyolojinin kapsamını öğrenmeleri açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu kitaplar sosyolojiye ilgi duyan okuyucuların da ilk başvurabileceği kaynaklar arasında yer almaktadır.

 Sosyoloji Kitapları Neden Önemlidir

Sosyoloji Kitapları Neden Önemlidir

İnsan sosyal bir varlık olduğundan içinde yaşadığı toplumdan ayrı düşünülemez. Bu nedenle bir toplumda yaşayan her bireyin kültürlenme sürecinde edindiği kodlar, hemen hemen birbirine benzemektedir. Bu nedenle sosyoloji bilmek, içinde yaşadığımız toplumun sosyal işleyişine hâkim olmamızı sağlar. Bunun yanı sıra sosyal işleyiş ve toplumsal yapı hakkında çözümlemeler yapmak ve eleştirel düşünmek ancak sosyoloji bilgisiyle mümkün olmaktadır. Ülkedeki eğitim durumu, suç oranları, yoksulluk, ırkçılık, politik durum, eşitsizlik, toplumsal cinsiyet gibi pek çok toplumsal yapı unsuru ancak sosyoloji bilgisiyle anlaşılmaktadır. Bu nedenle hem Türk sosyolojisi hem de dünya sosyolojisi hakkında kitap okumak büyük bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Türk sosyolojisi, Ziya Gökalp sayesinde kurulmuş ve sistematik kazanmıştır. 1910 yılında Türkiye’de ilk sosyoloji dersini bizzat kendisi veren Ziya Gökalp, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji dersini müfredata koyan kişidir. Bu nedenle Ziya Gökalp sosyoloji kitapları da oldukça önemlidir. Din ve eğitim sosyolojisinde fikirleri ilgi görmüş ve sosyolojik bakış açısı bu kategorideki pek çok esere konu olmuştur. Bu nedenle onun görüşleri, Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak için okuyuculara çıkış noktası olmaktadır. Yalnızca Türkiye sosyolojisi hakkında değil dünya sosyolojisi hakkında da yazılmış önemli eserler bulunmaktadır. 19. yüzyılda bilim dalı olarak adından söz ettirmeye başlasa da sosyoloji çok köklü bir teorik alt yapıya sahiptir. Sosyolojinin kurucusu olan kabul edilen Auguste Comte, aynı zamanda bir filozoftur. Aslına bakılırsa sosyolojinin gelişmesi; filozofların ideal devlet, ideal iktidar yapısı, ideal toplum gibi sorgulamalarıyla eş zamanlıdır. Ancak bilimsel kimlik kazanması çok eski bir döneme rastlamamaktadır. Felsefe ve sosyoloji kitapları sosyolojinin zamanla felsefeden uzaklaşarak bağımsız bir bilim dalı olarak geçerlilik kazanma sürecini ele almaktadır. Sosyoloji, felsefeciler için de ilgilenilmesi gereken önemli bir alandır. Sosyoloji bilmek, akademik ve bireysel anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Toplumsal yapıyı anlamak, toplumla etkileşim halinde olan insan için vazgeçilmezdir.

 Çok Okunan Sosyoloji Kitapları

Çok Okunan Sosyoloji Kitapları

Sosyoloji, okurlar için gerekliliğinin yanında keyif veren bir alandır. Ülkelerin sosyolojik unsurları hakkında bilgi edinmek çoğu okuyucu için cezbedici olmuştur. Bu nedenle sosyoloji hakkındaki eserler, akademik okumaların yanı sıra kişisel okumalar sebebiyle de sıklıkla tercih edilmektedir. En çok okunan sosyoloji kitapları sosyolojiye giriş niteliği taşıyan kitaplardır. Bu kitaplar sosyolojik bilgiye temel oluşturması bakımından önemlidir. Sosyolojinin nasıl ortaya çıktığı ve kavramsal çerçevesi bu kaynaklar ile anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra her toplumda gündelik yaşantıyı şekillendiren birbirinden farklı pek çok kültürel unsur bulunmaktadır. Bu unsurların sosyolojik açıdan incelendiği çeşitli eserler de sıklıkla tercih edilmektedir. Dünya sosyolojisi hakkında kaleme alınan eserlerin yanı sıra Türk sosyolojisi hakkındaki kitaplar da yüksek ilgi görmektedir. Türk sosyoloji kitapları sosyolojinin bir bilim dalı olarak kabulünden sonra ülkemizde nasıl yansımalara sebep olduğunu göstermektedir. Ülkenin içinde bulunduğu durum tahlil edilmiş ve çözüm konusunda çeşitli yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Türkiye’de sosyoloji gelişirken ülkenin içinde bulunduğu yoğun siyasi dönem, sosyolojik çalışmaların siyasi kimlik kazanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle bu kategoride yer alan sosyolojik kitaplar, çoğunlukla siyaset sosyolojisi alanında kaleme alınmıştır. Sosyolojinin alt dalları ve toplumların sosyolojik öğeleri hakkında aradığınız kitaplara bu kategoride kolaylıkla ulaşabilirsiniz.