Kategoriler

Kampanya ve İndirimler

Fiyat Aralığı

TL
-
TL

Marka

Mağaza Puanı

0 10
Tüm mağazalar

Mağaza

Başka bir kelime deneyin

Yayınevi

Başka bir kelime deneyin

Yayın Dili

Başka bir kelime deneyin

Kitap Türü

Başka bir kelime deneyin

Yayın Tarihi

Başka bir kelime deneyin

Yazar

Başka bir kelime deneyin

ISBN

Başka bir kelime deneyin

Sayfa Sayısı

Başka bir kelime deneyin

Baskı Sayısı

Başka bir kelime deneyin

Kargo Seçenekleri

Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Ürün Puanı

5 yıldız
4 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
2 yıldız ve üzeri
1 yıldız ve üzeri

Felsefe

için 8,171 sonuç bulundu.
Akıllı sıralama nasıl çalışır? Arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam gibi kriterler belirleyici olabilmektedir.

Konum Seç

Felsefe Kitapları

Felsefe kelimesi; Yunancada, bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı gibi anlamlara gelmektedir. Düşünce sanatı olarak bilinen felsefe birçok anlama gelmekte ve birçok farklı alt alana ayrılmaktadır. Felsefeyle uğraşan kişilere de hikmet sahibi kişi anlamına gelen filozof adı verilir. Filozofların felsefeyi geliştirme yöntemi genel olarak düşüncedir. Hayata yeni sözler, düşünce tarzları ve bilgiler katmayı amaçlarlar. Bilge insanlar olduklarından dolayı ilk çağlardan itibaren öğütleri dinlenen insanlar arasında en üst sıralarda yer almışlardır. Filozoflar ya da felsefeyle ilgilenen kişiler, daha kolay bir yaşam tarzı için uğraş veren insanlardır. Bununla birlikte hayatı temel yönleriyle inceleyerek kimi sorulara cevaplar aramaya çalışlar. Örneğin; iyi ile kötü nedir, varlık nedir, gerçek diye bir şey var mıdır, gibi aslında fazlasıyla basit görünen bu gibi sorulara hayatları boyunca cevap ararlar ve birçok farklı yorum ortaya çıkar. Genellikle hayatın temelini, yani; gerçek, güzellik, ahlak ve bilgi gibi konular hakkında fazlaca düşündüklerinden filozoflar pek çok konuda bilim ve dine de eğilim göstermişlerdir. Her bilimde olduğu gibi felsefede de merak duygusunun ön plana çıkması gerekmektedir. Fakat sadece merak etmek, soru sormak yeterli değildir. Aynı zamanda bu sorulara sistematik yanıtlar veya açıklamalar bulmak da bir o kadar önemlidir. Tarih boyunca adını duyduğunu pek çok bilim insanı aynı zamanda yaşadıkları dönemin filozofları arasında da yer alır. Bunun sebebi sistematik düşünce yöntemini temel alarak bir düşünüş şekli belirlemeleri ve yaşadıkları eski dönemlerde bile felsefeye ait sorulara yanıt aramalarından kaynaklanır. Felsefe genel hatlarıyla üç ana başlık altına incelenebilir. Bunlardan ilki varlık felsefesi veya bir diğer adıyla ontoloji, bir diğeri; bilgi veya epistemoloji felsefesi ve son olarak da değerler felsefesi ya da etik ve estetik felsefe olarak ayrılır. Temel olarak bu üç başlık altında incelense de hukuktan dine dinden bilime pek çok felsefe alt başlığı bulunmaktadır. Tüm bu alt başlıklara, filozoflara ve sorulara ulaşabileceğiniz kaynaklar ise kitaplardır. Felsefe kitapları felsefeye ilgi duyan insanlarca büyük ilgi gören kitaplardır. Soyut, somut pek çok konuyu ele alarak, sorularla destekleyerek yazılmış olan bu kitapları felsefeye ilgisi olan tüm insanların okuması tavsiye edilebilir. Dilerseniz genel bir felsefe kitabıyla tüm alt dallar ve felsefeyle ilgili bilgiler edinebilir, dilerseniz de daha detaylı bir araştırma için özel konulu felsefe kitaplarını inceleyebilirsiniz.

Varlık Felsefesi Kitapları

Varlık Felsefesi Kitapları

Varlık felsefesi, bir diğer adıyla ontoloji temel sorunu varlık olan felsefi bir disiplindir. Varlığın ya da varoluşun sorularla desteklenerek araştırılması yönünde çalışmalar sunar. Varlık ve varoluşun farklı şeyler olduğunu söyler ve varlık vardır, varlık yoktur fikirlerini tartışır. Geçmişten günümüze bu konuyla ilgili olarak pek çok filozof bu sorulara yanıt aramış, kitaplar kaleme almış ve üzerine sözler söylemiştir. Bu varlık sorusu Aristotales ve Platon kadar eski zamanlarda sorgulanmaya başlamış ve varlık felsefesi için en çok tanınan iki filozof olarak günümüzde dahi fikirleri hala araştırılmakta, kendi zamanlarından itibaren sordukları sorular hala tartışılmaktadır. Aynı zamanda fikirlerine de büyük önem verilmektedir. Varlık felsefesi kitapları içerisinde sıkça karşılaşabileceğiniz bu iki ismin fikirlerine ulaşabilmek ve sorularına siz de kendi içinizde cevaplar arayabilmek için bu alandaki kitapları inceleyebilirsiniz. Varlık felsefesi de aynı felsefe gibi kendi içerisinde farklı alanlara ayrılır. Temel olarak varlık konusunda iki yaklaşım vardır. Bunlardan bir tanesi bilim açısından varlık, diğeri ise felsefe açısından varlıktır. İki varlık anlayışının birbirinden ayrıldığı temel ayrıntı ise bilimde varlık, parçalara ayrılarak incelenirken; felsefede varlık, bütüne bakılarak incelenir. Varlık felsefesi, varlığın var olup olmadığı soruları çerçevesinde şekillendiğinden varlığın varlığını savunanlar ve yokluğunu savunanlar olarak kendi içlerinde ayrılırlar. Nihilizm ve taoizmin başlıca temsilcileri Friedrich Nietzsche ve Jean-Paul Sarte’dir. Bu iki konu hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak istiyorsanız bu iki filozofun düşünceleriyle şekillenmiş olan kitaplara göz atabilirsiniz. Varoluşçu felsefe kitapları arasında en çok adı geçen bu filozofların, aynı Aristo ve Platon gibi düşünceleri ve söyledikleri bugün bile hala kabul görmekte ve üzerine tartışılmaya devam etmektedir. Varlığın ne olduğu problemlerinde ise yine birçok filozof karşınıza çıkar. Descartes, Demokritus, Sokrates, Karl Marx gibi pek çok düşünür varlık hakkında fikirlerini ortaya sunmuştur. Tüm bu düşünürlerin konuyla ilgili yorumları ve sordukları sorular hakkında daha fazla bilgi edinerek düşüncelerinden yararlanmak istiyorsanız sayfamızdaki ürünler arasında bulunan varoluşçu felsefe kitaplarına göz atabilirsiniz.

Bilgi Felsefesi Kitapları

Bilgi Felsefesi Kitapları

Bilgi felsefesi ya da bir diğer adıyla epistemoloji, bilginin doğası ve kaynağıyla ilgilenen felsefi bir disiplindir. Evrenin salt maddesini bulmaya yönelik sorular ve tartışmaları temel alan felsefe dalıdır. Bu sorular ve tartışmalar geçmişten beri çok çeşitli cevaplar bulduğu ve farklı tartışmalara yol açtığından dolayı filozofların akıl ve bilgiye yönelmesine yol açmıştır. Bu sayede bilgi felsefesi denilen disiplin ortaya çıkmıştır. Metafizikle ilgilenen filozoflardan olan Thales, bilgi felsefesinin başlıca filozofları arasında sayılabilir. Metafizikten, bilginin ne olduğuna dair sorulara geçiş yapılması bilgi bilimini ve sonrasında da bilgi felsefesini doğurmuştur. Bu felsefe dalı, bilginin doğasını, kaynaklarını ve kökenini araştırdığı gibi bilgisizliği ve bilgisiz kişiyi de araştırmaya yönelir. Bilgisizlik ya da bir diğer adıyla cehaletle de oldukça yakından ilgilenir. Bilgi felsefesi içerisindeki temel kavramlar; doğruluk, gerçeklik, temellendirme olarak sınıflandırılabilir. Konu bilgi olduğundan dolayı bilgiyle ve akılla ayrılmaz bir bütün olan mantık da kavramlar arasında sayılabilir. Başlıca bilgi felsefesi soruları bilgi nedir, bilginin kaynağı nedir, doğru nedir, insan neyi bilebilir, bilginin yöntemi nedir gibi çok çeşitli soruları kapsar. Felsefede doğru bilgiye ulaşma yolu olarak akıl, deney ve gözlemlerle birlikte; fayda, sezgi ve özleri de kabul eder. Bu yöntemlerden yola çıkılarak bilgi felsefesine ait soruların cevapları aranır. Bilgi felsefesi içerisinde bilgi çeşitleri de kendi içinde farklı alt başlıklara ayrılır. Dini bilgi, sanatsal bilgi, bilimsel ve teknik bilgi gibi pek çok alt bilgi dalı bulunmaktadır. Tüm bu bilgi türlerinin temelinde insana fayda sağlamak yatar. Bilgi felsefesiyle ilgilenen filozofların da tüm bu sorular ve bilgi çeşitleriyle ilgili çeşitli yorumları bulunmaktadır. Bu yorumlara ve cevaplara ulaşabilmek için bilim felsefesi kitabı veya kitaplarına sayfamızdaki ürünler arasından ulaşabilirsiniz. Aynı varlık felsefesinde olduğu gibi bilgi felsefesinde de bilgi hakkında karşıt görüşlerde filozoflar bulunur. Bir taraf doğru bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu savunurken, diğer bir taraf doğru bilginin mümkün olduğunu savunur. İmkansız olduğunu savunan düşünceler septisizm ve sofizm olarak adlandırılırken, mümkün olduğunu savunulan düşünceler ise akılcılık, deneycilik, eleştirisellik, olguculuk, analitik düşünce, sezgicilik ve faydacılık olarak adlandırılır. Tüm bu görüşler belli başlı filozoflara aittir ve yüzyıllar boyunca üzerine fazlaca konuşulup tartışılmış olan konulardır. Siz de bu konulara farklı görüşler üzerinden tanıklık etmek istiyorsanız bilgi felsefesi kitapları gibi birçok farklı eseri inceleyebilirsiniz.

Değerler Felsefesi Kitapları

Değerler Felsefesi Kitapları

Değerler felsefesi bir diğer adıyla aksiyoloji felsefenin üçüncü temel disiplini arasında sayılabilir. Aksiyoloji de kendi içerisinde etik ve estetik olarak ikiye ayrılır. Etik daha çok insanın ahlaki değerlerini ve ahlak kavramını sorgularken, estetik ise neyin güzel olduğunu sorgular. Bu da demektir ki aksiyoloji felsefesi insanı temel alarak davranışsal değerleri sorgulayan bir dal olarak karşılaşılır. Bu iki temel alan ele alındığında estetik, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olarak tanımlanabilir. Estetik duygusallığın güzellikle ilgili olan kısmını inceler. Etik ise estetikten tamamen farklı olarak insanın davranış standartlarını, iyi ve kötü arasındaki ilişkiyi inceler. Etik üç başlık altında incelenebilir. Ahlak ve ahlak üzerine düşünme olarak betimleyici etik, davranışları etkileyecek normları bulmaya yönelik olarak normatif ve son olarak da doğru ve yanlışa ilişkin önermeleri analitik bir şekilde çözmeye çalışma çözümleyici etik ya da bir diğer adıyla metaetik etik türleridir. Aksiyoloji bir diğer tanımıyla olanla olması gerek arasındaki ilişkiye cevap arar. Değerler felsefesinin ana soruları ise şöyle sıralanabilir; değerli olan nedir, değerin kaynağı nedir, erdem nedir, ahlak nedir, değerli olan mutlak mı yoksa öznel midir gibi sorulara cevap arar. Ahlak felsefesi kitapları bu konularla ilgili okuyuculara daha ayrıntılı bilgiler sunan ve değerler felsefesinin sorularını onlara da yönelten sorular soran kitaplar bütünüdür. Değerler felsefi filozoflarından olan Kant’ın düşünceleri ve sorularla ilgili yorumları, bu felsefi disiplin üzerinde çalışan insanlar için oldukça değerlidir. Kant ahlak felsefesi kitabı gibi birçok faydalı esere siz de göz atarak, bilgi dağarcığınızı geliştirmenize imkan sağlayan akademik kitaplar arasından seçim yapabilirsiniz.

Diğer Felsefe Dalları ve Kitapları

Diğer Felsefe Dalları ve Kitapları

Felsefe temel olarak üç ana başlıkta incelense de daha bir çok alt dalı bulunan bir alandır. İnsanın ve düşüncenin etki ettiği her alanda sorulacak sorular, sorgulanacak davranışla bulunduğundan insan hayatı ve felsefe ayrılmaz bir bütündür. Din felsefesi, hukuk felsefesi, matematik felsefesi, metafizik, eğitim felsefesi, siyaset felsefesi, zihin felsefesi gibi pek çok felsefe alanı mevcuttur. Bunlar arasında İslami felsefe kitapları ve hukuk felsefesi kitapları veya matematik felsefesi kitapları gibi eserler felsefeye ilgisi olan kişiler tarafından en fazla tercih edilen kitaplar arasındadır. Felsefe belli başlı başlıklar altında toplanmış olsa da kimi zaman milletler göre de felsefe ve düşünce türleri değişmektedir. Japon felsefesi kitapları yine okuyucuların fazlaca ilgisini çeken konular arasında yer alan kitaplardır. Okuyucuları kitaplara yönlendiren bir diğer konu ise felsefe kitaplarının yazarlarıdır. Ahmet Arslan gibi günümüz yazarları daha çok çağdaş felsefe kitapları kaleme alırken, bahsi geçen diğer yazarlar ve filozoflar yaşadıkları döneme ait felsefi düşünceyi aşılamaya, kendi sorularını okuyucuya yöneltmeye ve kendi cevaplarını nedenleriyle birlikte okuyucuya açıklamayı amaçlar. Okuyucular kimi zaman bilinen felsefe dallarının dışına çıkarak farklı felsefe türlerine yönelmek istediklerinde ise en çok yöneldikleri kitaplar genellikle, karma felsefesi kitapları ya da kamasutra felsefesi kitabı gibi felsefe türlerine yönelerek ufuklarını genişletmeyi amaçlarlar. Tüm bu kitaplar felsefeyle özel olarak ilgilenen kişilerin yönelebileceği, daha çok onların estetik zevkine hitap eden türler olmakla birlikte, felsefeye yeni başlayan kişiler ya da felsefe biliminden çok da hoşlanmayan kişiler için fazla ağır kaçabilirler. Bu nedenle felsefeyle ilgili ekstra bir bilginiz veya özel bir ilginiz bulunmuyorsa, bu kitaplar yerine felsefeye başlamak için daha temek kitapları tercih etmeniz, sizin için daha ideal bir seçim olabilir. Bu nedenle satın alacağınız bir kitabı seviyenize uygun olarak seçmek felsefe bilimini temel olarak anlamanıza yardım ederken yavaş yavaş kendi görüşlerinizin de oluşmasına katkı sağlayacaktır. Siz de ilgi duyduğunuz alan ile ilgili bir felsefe kitabı arıyorsanız hemen sayfamızdaki ürünleri inceleyerek aradığınız kitaplara kolayca ulaşabilirsiniz.

Felsefe Başlangıç Kitapları

Felsefe Başlangıç Kitapları

Felsefe kitapları oldukça karmaşık ve anlaması zor bir dille okuyucuya sunulabilen kitaplardır. Felsefeyle yakinen ilgilenen kişiler için bu bir sorun teşkil etmezken, hayatında daha önce herhangi bir şekilde felsefeyle ilgisi olmamış, bu alanla ilgili çalışmamış ve yeni başlayacak kişiler için bu ağır kitaplar anlaşılması güç bir hale dönüşebilir. Bunun sonucunda felsefeden tamamen soğuyabilir ve uzaklaşabilirsiniz. Bu entelektüel zevkinizden bu kadar kolay uzaklaşmamak ve emin adımlarla severek ilerlemek istiyorsanız başlangıç seviyesinde kolay anlaşılabilir kitaplarla başlamak sizin için daha doğru bir seçenek olabilir. Direkt olarak bir felsefe dalını tartışan bir kitaptan başlamak yerine felsefe tarihi kitapları gibi temel kaynak eserlere göz atarak öncelikle nereden ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili temel bilgiler edinebilirsiniz. Bu kitaplar hem sizi fazla yormayacak hem de felsefenin ortaya çıkışıyla ilgili size derin bilgiler aşılayacaktır. Aynı zamanda bir bilimin tarihinden başlamak ileriki zamanlarda felsefe ile ilgili bir konuya yorum yaparken veya bir felsefe sorusuna cevap ararken daha iyi tahliller yapabilmenize yardımcı olacaktır. Tarih kitapları gibi kitapların sonrasında ise başlangıç felsefe kitapları sizi diğer felsefe konularına hazırlayacak olan bir diğer kitap türü olarak karşınıza çıkabilir. Tarihini öğrendiğiniz bilim dalı hakkında biraz daha ayrıntılı ama yine de genel bir bilgiye sahip olmanıza, ünlü filozofların adına yavaş yavaş aşina olmaya başlamanızı sağlar. Daha sonrasında ise felsefe kitap setleri seçeneklerini inceleyebilir ve yönelmek istediğiniz felsefe dalına ait kitaplara yavaş yavaş göz atmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede felsefe konusunda temel bilgilere sahip olabilir, bilgi dağarcığınızı geliştirmeye başlayabilirsiniz. Felsefeyle ilgili olarak piyasada binlerce yazılı kitap bulunmaktadır. Kendinize en uygun kitabı bulmak ve felsefe okuryazarlığına bir yerden başlamak istiyorsanız sayfamızdaki ürünlere göz atarak, birçok farklı konuda ele alınan çeşitli kitaplar arasından ilginizi çeken konuları ele alan eserleri inceleyebilirsiniz.