n11

Hediye Pet11 Evcil Hayvan Sigortası nedir?

Pet11 Evcil Hayvan Sigortası; Pet11, sigortaladım.com ve Zurich Sigorta A.Ş. tarafından Pet11 üzerinden sahiplenilen can dostlarımız* için özel olarak hazırlanmış olan ve acil durumlar da dahil olmak üzere sahiplendiğin dostunun karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisini kapsayan bir sigortadır.

Pet11 Evcil Hayvan Sigortası sayesinde özenle seçilmiş olan anlaşmalı veteriner kliniği ağında sadece katılım payı ödeyerek veya istediğin herhangi bir veteriner kliniğinde** can dostunun tedavisini yaptırabilirsin.

Üstelik yıkama, tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı hizmetlerinden yılda birer kez anlaşmalı veteriner ağında ücretsiz olarak faydalanabilirsin.

*Hediye poliçe 6 aydan büyük 8 yaşından küçük olan köpekler için düzenlenebilmektedir ve sahiplenme süreci tamamlandıktan sonra sigorta teminatları başlayacaktır. Sigorta başlamadan önce olan hastalıklar kapsam dışındadır.

**Anlaşmasız veteriner kliniğinde yapılan tedavilerde, tedavi masrafları öncelikle Sigortalı (evcil hayvan sahibi) tarafından ödenecektir. Uygulanan tedavinin Pet11 Evcil Hayvan Sigortası kapsamı dahilinde olması durumunda %50 katılım payı düşülerek sigortalıya geri ödeme yapılacaktır.

Hediye poliçeye nasıl sahip olabilirim?

 • Hemen patili
  dostlarımızla tanış.

 • Başvuru formunu
  doldur.

 • Onay geldiğinde dostunla tanışmaya git.

 • Sahiplenme sürecin tamamlanınca Pet11 Evcil Hayvan Sigortası’na sahip ol.

Neden Pet11 Evcil Hayvan Sigortası?

Hediye Pet11 Evcil Hayvan Sigortası ile sahiplendiğin can dostunun sağlığını uzman veteriner hekimler ile güvence altına almış olursun. Ayrıca farklı destek hizmetlerinden de poliçe süresi boyunca faydalanmaya devam edersin. Sahiplendiğin patili dostunun acil durumlar da dahil olmak üzere yaşayabileceği pek çok sağlık sorununda alabileceğin aşağıdaki hizmetler, Pet11 Evcil Hayvan Sigortası kapsamında poliçe limitleri dahilinde karşılanır:

 • Muayene, gereken hallerde yatarak tedavi ve ameliyat
 • Dikiş atılması, serum takılması gibi küçük müdahaleler
 • Röntgen, tahlil gibi tetkikler ve modern tanı yöntemleri
 • Tedavide kullanılan ilaçlar

Sigortanın faydalarından yararlanmak için mikroçip olması bir ön koşuldur. Mikroçip yoksa anlaşmalı veteriner kliniği ağında yer alan veterinerlerden ücretsiz olarak taktırabilirsin.

Anlaşmalı veteriner kliniği bulunmayan bir ilde yaşıyorsan, istediğin bir veteriner kliniğine giderek mikroçip taktırılabilirsin. Mikroçip masrafının tamamı sigorta şirketi tarafından geri ödenecektir. Evcil hayvanının mikroçipi varsa numarayı belirtmen yeterli olacaktır. Numarayı bilmiyorsan veteriner kliniğinde okutturarak öğrenebilirsin.

Sahiplendiğim can dostum sağlık sorunu yaşarsa ne yapacağım?

 • Anlaşmalı Veteriner Kliniği Ağı’ndan veteriner seçebilir veya istediğin bir veterinere götürebilirsin.
 • Veteriner hekim evcil hayvanı muayene eder ve mikroçip kontrolünü yapar.
 • Sağlık sorununun sigorta kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.
 • Sahiplendiğin can dostun Pet11 Evcil Hayvan Sigortası güvencesiyle tedavi edilir.

Hediye Pet11 Evcil Hayvan Sigortası, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hediye edilecektir.

Sigortaladım Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Aydınlatma Metni

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. (Şirket) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak sigortalıların ve sigorta ettirenler dahil tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu kapsamda SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ, sadece gerekli nitelikteki kişisel verileri, Kanun altında belirtilen ilkeler ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece verilerin işlenmesini gerektiren, işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar dahilinde işlemekte, depolamakta, muhafaza etmekte ve gerektiği durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

SİGORTALADIM, işbu Aydınlatma Metni'nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, pasaport numarası, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil), maaş bilgileri
Mesleki Veriler: Çalıştığı şirket, çalıştığı departman, meslek, meslek kartı bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Müşteri Verileri: çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, aldığı veya alamadığı teklifler, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi)
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, hamilelik durumuna ilişkin bilgiler
Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri, boy, kilo, yabancılarda oturma iznine ilişkin bilgiler, askeri personel bilgileri, referans bilgileri, imza, yabancı kişinin çalışma ve oturma iznine ilişkin bilgiler
Diğer Veriler:araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), planladığı seyahat güzergahı ve süresi, konut bilgileri
Burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda, yalnızca sizi bilgilendirdiğimiz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek

 • Hakkınızda sistemlerimizde sorgulama yapılabilmesi
 • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması, tekliflerin sizlere iletilmesi, uygun bulunan tekliflerin kabul edilmesi
 • Brokerlik yetki belgesi kapsamında poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
 • Poliçelerinize ilişkin sizlere bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, mevcut verilerinizin sigorta şirketlerine aktarılması
 • Bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sizlerin adına teslim alınması ve sizlere teslim edilmesi
 • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
 • Zeyil işlemlerinin yapılması
 • Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespit edilmesi
 • Prim transfer yetkisi sahip olunması halinde ödediğiniz primlerin sizlerin adına transfer edilmesi, sizlere iade edilecek sigorta primlerinin kabul edilmesi
 • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin SMS veya e-posta yoluyla haber verilmesi
 • Mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olunması
 • Sigorta şirketleri tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tarafınıza iletilmesi
 • Riziko evrak takibinin yapılması
 • Tahsilat işlemleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
 • Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması
 • Reasürans ve yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek

 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
 • Tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • (Onayınız olması durumunda) tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İstatistik çalışmalarının yapılması
 • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi
 • Şikayet ve talep yönetiminin yapılması
 • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması
 • Sizlere özel günlerde hediye gönderimi
 • Tramer sorgusunun yapılması
 • Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması
 • Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğinin sağlanması

Şirket'in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek

 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla sigorta şirketleri ve/veya acenteleri, kargo şirketleri, kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla SMS, e-posta gibi Şirketimiz adına ticari elektronik ileti gönderen şirketler, pazarlama şirketleri ve ajanslar ve hediyelik eşya satıcıları ve çiçekçilere aktarılabilmektedir.

Şirket'in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içi ve ortaklara aktarılmaktadır.

Reasürans ve yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi amacıyla reasürans ve yönetici sorumluluğu sigortası müşterilerine ait kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, mesleki veriler ve özel nitelikli veriler (nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu) yurtdışında mukim sigorta ve reasürans şirketlerine aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, SİGORTALADIM tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler, yetkili satıcılar, sigorta şirketleri, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11) gibi platformlar üzerinden toplanmaktadır.
SİGORTALADIM tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler "sözleşmenin ifası veya kurulması", "kanunlarda açıkça öngörülmesi" ve/veya "hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALADIM tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz sağlık verileri "açık rızanızın varlığı" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALADIM tarafından size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler "açık rızanızın varlığı" veya "meşru menfaatlerimizin bulunması" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SİGORTALADIM tarafından Şirket'in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler "kanunlarda açıkça öngörülmesi" ve/veya "hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi" ve/veya "bir hakkımızın kullanılması veya korunması" ve/veya "meşru menfaatlerimizin bulunması" hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun'un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) SİGORTALADIM'nin internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu ("Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu") doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu "güvenli elektronik imza" ile imzalayarak iletisim@sigortaladim.com adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletisim@sigortaladim.com adresine gönderebilirsiniz
Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta adresi: iletisim@sigortaladim.com
İnternet adresi: https://www.sigortaladim.com/
Mersis No: 0833051065600018
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

Zurich Sigorta A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") çerçevesinde, Zurich Sigorta A.Ş. ("Şirket") olarak "Pet11 Evcil Hayvan Sigortası" ürünü kapsamında teklif aşamasında, sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasında işlenebilecek kişisel verilerinizin işlenme amaç ve şartlarına dair işbu Pet11 Evcil Hayvan Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni") ile veri sorumlusu sıfatımız doğrultusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu süreçlerde Şirketimiz sizlere sunacağı hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.
I - Teklif Aşamasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
"Pet11 Evcil Hayvan Sigortası" ürününe ilişkin Şirketimizden talep ettiğiniz sigorta teklifi kapsamında, isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, sigorta ettirilen evcil hayvana ilişkin bilgiler (cins, isim, tür, yaş, cinsiyet), MERNİS (KPS) aracılığıyla edinilen kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.
Bu bilgiler Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acenteler ile brokerler, iş ortakları, destek hizmet sağlayıcıları ve danışman şirketler aracılığı ile ve mevzuat kapsamında kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen MERNİS (KPS) aracılığı ile, ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, poliçe şartlarına uygunluğunuzun teyidi, ilgili poliçe teklifinin hazırlanması ve size sunulabilmesi ve bu kapsamda sizinle irtibata geçilebilmesi, poliçeyi satın almaya karar vermeniz durumunda poliçe oluşturma işlemlerinin başlatılabilmesi, ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlarla ve oluşturulan teklifin size iletilebilmesi ve talebiniz halinde poliçelendirme sürecinin gerçekleştirilmesi için işlem yaptığınız kanala bağlı olarak, ilgili acente ile, destek hizmet aldığımız çağrı merkezi ve danışman şirketler gibi destek hizmet sağlayıcıları ile; hukuki uyuşmazlık durumunda adli merciler ve hukuk danışmanları ile; Şirketimizin iç operasyonları, denetim, iç kontrol ve bilişim sistemleri süreçleri için bu alanda destek hizmet aldığımız danışmanlık, denetim, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmektedir.
II – Sigorta İlişkisinin Kurulması ve Sonrasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
"Pet11 Evcil Hayvan Sigortası" ürününü satın almanız durumunda, Şirketimiz, sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasındaki süreçlerde sizlere sunduğu hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.
Kişisel Verileriniz
Şirketimiz, almış olduğunuz Pet11 Evcil Hayvan Sigortası ürünü kapsamında sigortalı isim-soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, sigorta ettirilen evcil hayvana ilişkin bilgiler (cins, isim, tür, yaş, cinsiyet) ile MERNİS (KPS) aracılığıyla elde edilen kimlik ve iletişim verileri, sigortalı doğum tarihi, sigorta paketi tercihi, herhangi bir hukuki uyuşmazlık ve/veya takip halinde ilgili süreçte söz konusu olacak bilgi ve belgeler, vekalet halinde vekaletname ve vekil bilgileri, sigorta ürünü ile ilgili ödemenin gerçekleştirildiği kredi/banka kartı bilgileri, ödeme bilgileri, oluşturulan poliçe bilgilerini işlemektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanması
Kişisel verileriniz, Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acente ve brokerler, iş ortakları, asistans hizmeti veren firmalar, destek hizmet ve diğer hizmet sağlayıcıları ile danışmanlar, sigorta mevzuatı kapsamında kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen kanallar (Örn. MERNİS (KPS)) aracılığı ile ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirketimiz tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde, Kanun'da yer alan yükümlülüklerine uygun şekilde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar ve yasal yükümlülükler için gerekli süre kadar Şirketimiz tarafından saklanabilecek ve ilgili saklama sürelerinin sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda sigorta ilişkisinin kurulması, kurulan sigorta ilişkisinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, ilgili ödemelerin tahsili ve sözleşme tahtındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle; başta Türk Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları ve ilgili sair ulusal ve uluslararası mevzuata uyum ve bunlar tahtındaki Şirketimizin yükümlülükleri ile adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ek olarak kişisel verileriniz talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve memnuniyetinin sağlanması, ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi, risk değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin takibinin sağlanması, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi ve iç denetimin gerçekleştirilmesi süreçleri kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması ve/veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz;

 • Sigortacılık faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Sigorta ilişkisinin kurulması ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgilerinizin tespit ve teyidinin sağlanması,
 • Prim, ücret belirleme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli risk hesaplamalarının sağlanması,
 • Mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili resmi kurumlara yapılması öngörülen raporlama ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler kapsamında müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve şirket içi operasyonlar ile hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin ve müşteri deneyimi ile ilgili çalışmaların yapılması,

amaçları kapsamında işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde, arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda Kanun'da belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Şirketimizin ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
ç. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
d. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması
e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
f. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, Şirketimiz acenteleri, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmesi, tabi olduğu mevzuat, sigorta sözleşme ve poliçesi tahtındaki yükümlülüklerin ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçların yerine getirebilmesi için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız çağrı merkezi firmaları, asistans hizmeti veren firmalar, konu ile ilgili destek hizmet ve diğer hizmet sağlayıcıları ile danışmanlar, brokerler; risk hesaplamaları için aktüerler; firmalarla mutabakat yapılması için -gerekli verilerle sınırlı olmak üzere- birlikte kampanya yapılan iş ortakları; ödemelerin tahsili ve sigorta kapsamındaki ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili bankalar; reasürans işlemleri için reasürans şirketleri ve reasürans brokerleri; koasürans işlemleri için koasürans şirketleri; Şirketimizin mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yapılması öngörülen raporlama ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM); istatistiki verilerin toplulaştırılması ve şikayet süreçlerinin yönetimi kapsamında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği; uyuşmazlık halinde adli merciler; Şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında bu alanda birlikte çalışılan firmalar; Şirketimizin iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri kapsamında bu alanda destek hizmet aldığımız danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ve ihtiyaç durumunda (gerektiği ölçüde) diğer ilgili üçüncü kişiler ve kurumlar, ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektedir.
III - Haklarınız
Kanun'un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

IV - İletişim
Pet11 Evcil Hayvan Sigortası poliçenizle ilgili bilgilere Zurich Sigorta İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınız çerçevesinde bilgi edinmek ve/veya taleplerinizi iletmek isterseniz kimliğinizi teyit edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçenizi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No 27 Kat:13 34398 Maslak İstanbul adresine bizzat elden veya info@zurich.com ya da zurichsigorta@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından ilgili tarifedeki ücret talep edilebilir.
Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.
Zurich Sigorta Anonim Şirketi

Yukarıdaki Pet11 Evcil Hayvan Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'ni okudum.
Sigortalı Adı Soyadı:
Tarih:
Sigortalı İmza:

Şirketimizin başta sigortacılık mevzuatı olmak üzere kanunlar ve sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi belli süreler ile saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin talebiniz, mevzuat uyarınca öngörülen bu süreler boyunca gerçekleştirilemeyecek olup ancak gerekli saklama süresinin sona ermesi durumunda talebiniz işleme alınabilecektir.