Kategoriler

Kampanya ve İndirimler

Fiyat Aralığı

TL
-
TL

Marka

Mağaza Puanı

0 10
Tüm mağazalar

Mağaza

Başka bir kelime deneyin

Renk/Renk Kodu

Başka bir kelime deneyin

Parlaklık

Mat
Başka bir kelime deneyin

Ürün Miktarı

Başka bir kelime deneyin

Baz

Başka bir kelime deneyin

Seçenekler

Başka bir kelime deneyin

Kargo Seçenekleri

Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Yurt Dışından Gelsin

Ürün Puanı

5 yıldız
4 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
2 yıldız ve üzeri
1 yıldız ve üzeri

Ahşap Boyaları ve Vernik

için 3,028 sonuç bulundu.
Akıllı sıralama nasıl çalışır? Arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam gibi kriterler belirleyici olabilmektedir.

Konum Seç
  • Mağazaların Seçtiği ÜrünlerREKLAM

Ahşap Boyaları ve Vernik

Mekan tasarımı, kıymetli bir konu olarak değerlendirilmelidir. Kuşkusuz söz konusu durumun kıymetli oluşunda, birtakım faktörlerin etkili olduğundan söz edilebilir. Bu faktörler bir mercek altına alındığında, ilk etapta insan psikolojisine yapılan etki ortaya çıkar. Kişilerin ruh sağlıkları ve nasıl hissettikleri, içerisinde vakit geçirdikleri mekanların dizayn ediliş biçimleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda kişinin mutlu olabilme düzeyi açısından da, estetik bir mekan tasarımına sahip alanlarda vakit geçirmek artırıcı bir faktör olarak ele alınabilir. Özellikle evler ve iş yerleri üzerinden düşünüldüğü vakit, bu durumun ne denli mühim olduğu çok daha açık ve net bir şekilde anlaşılabilecektir. Genel olarak evler ve iş yerleri, kişilerin uzun uzun vakitlerini harcadıkları alanlardır. Evler özelinden gidilecek olunur ise kişinin kendisini evine ait, yerleşik hissedebilmesi, bir aidiyet duygusunu bütünlüklü bir şekilde geliştirmesi kendi yaşam yolculuğu açısından epeyce mühim bir unsurdur. Başka bir deyişle aidiyet duygusu, ancak içerisinde mutlu ve huzurlu hissedilebilen mekanlarda inşa edilebilmektedir. Öte yandan işin bir başka tarafında da ofisler ile karşı karşıya gelinmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere kişilerin genellikle evlerinin ardı sıra en fazla vakitlerini geçirdikleri alanlar iş yerleridir. Bu durum iş yerlerinin mekan tasarımının estetik olma gerekliliğinin elzemliğini, farklı bir noktaya taşıyabilmektedir. Estetik olarak addedilebilecek bir mekan tasarımının pozitif yansımaları, ilk olarak kişilerin iş performansları üzerinde gözle görülür bir şekilde etkisini hissettirmektedir. Kişilerin yüksek motivasyonlar ile mesai saatleri geçirebilmelerindeki etmenler arasında; kuşkusuz yine içerisinde çalışılan alanın, iş yerinin tasarımı büyük önem arz eden bir yer tutmaktadır. Kişiye iyi gelecek mekan tasarımlarının oluşturulabilmesi adına birtakım adımların atılması, belirli çizgilerde yol alınması bir ihtiyaçtır. Bu gereklilikler arasında kuşkusuz duvarların ve alandaki diğer yüzeylerin ya da zeminlerin renklerinin korunması gelmektedir. Zeminler zaman geçtikçe yıpranabilmekte yahut aşınabilmektedir. Bu tür aşınma durumlarının onarılması, mekan tasarımının iyileştirilmesine ve daha estetikleştirip aynı zamanda meydana getirilen estetikliğin muhafaza edilmesi elzem bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu işlemlerin yerine getirilebilmesi için ise en temelde iki ana malzemeden fayda sağlanır. Bu malzemelerden ilki ahşap boya olarak isimlendirilebilir. Bir diğer mühim materyal ise vernik aracıdır.

Ahşap Boya Çeşitleri

Ahşap Boya Çeşitleri

Yıpranan ya da aşınan zeminleri koruma, eski haline döndürme ve bu bağlamda bir orijinalliğin yakalanması yolunda kullanımına başvurulmuş olan birincil ana yapım malzemesi elbette ki ahşap boyalarıdır. Bu ürünlerin kullanımına başvurulduğu alanlar bir mercek altına alındığında ise, oldukça geniş bir çerçeve ile karşı karşıya gelinmektedir. Söz konusu ürün, hem iç ortamlarda hem de dış ortamlarda yüksek performanslı bir biçimde iş görebilmekte; amaca yönelik olarak memnun edici bir noktaya ilgili zemini taşımaktadır. İç ve dış ortamlarda kendine yer bulan tüm onarılmaya muhtaç zeminler, ahşap boya malzemeleri ile kolaylıkla giderilebilir. Boyaların sağlamış olduğu fayda pek tabii salt onarım işleminden ileri gelmemektedir. Bunun yanı sıra ürünün fark yaratan bir başka yönü, olanı olduğundan daha güzel ve estetik kılabilmesinden ileri gelmektedir. Tüm bunlara ek olarak ürün salt zeminlere yönelik değildir. Zeminlerin ardı sıra eşyalar üzerinde de uygulanılabilirliği ile karşı karşıya gelinmektedir. Ahşap bir yapı gösteren ve uzun zaman zarflarında kullanılmış olan araç ve gereçler, ahşap biçimsellikteki boya ve boya malzemeleri kullanılması adına son derece elverişlidir. Örneğin, zaman zaman bazı eşyalar çöpe atılmak istenilmeyebilir. Kişi o eşyadan, ve belki de daha çok o eşyanın bırakmış olduğu hatıradan vazgeçmek istemeyebilir. Tam da bu noktada ahşap boyama seti kullanıcısı adına kurtarıcı olmaktadır. Bu setin edinilmesi ve çeşitli tekniklerle uygulanması sayesinde ürün, yeniden ilk günkü kalitesinde kullanılmaya başlanabilir. Bu durum, eşyaların, çeşit çeşit ürünün ve başka pek çok araç ve gerecin daha uzun ömürlü bir kullanım deneyimini sağlayabilmesinin kapıları da aralanabilmiş olur. Görüldüğü üzere bu ürünler sayesinde hem mekan tasarımı hem de eşyaların, araç ve gereçlerin tasarımları halledilebilmektedir. Hem içerisinde yaşanılan mekanların görünümü daha estetik bir hale büründürülebilmekte, hem de uzun sürelerdir kullanılmış olan eşyaların onarımı sağlanabilmektedir. Sıralanan amaçların yanı sıra boyama işlemi, salt bir ihtiyaç sonucunda uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra yalnızca zevk temelinde uygulandığına da şahit olunabilmektedir. Başka bir deyişle ahşap boyalara yalnızca ihtiyaç temelinde yaklaşılmaz. Bunun beraberinde bir hobi olarak da ahşap boyaların uygulanması ile sık sık karşı karşıya gelinebilmektedir.

Tüm İncelikleri ile Ahşap Boyanın Uygulanışı

Tüm İncelikleri ile Ahşap Boyanın Uygulanışı

Ahşap boyamanın pek tabii pek çok inceliği içerisinde barındırdığından konu açmak isabetli olacaktır. Bu denli incelikli olmasında ise yapılan uygulamanın kıymeti rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu boyama sonucunda ürün, bambaşka bir hale büründürülebilmekte ya da aksaklıklarından tümü ile arındırılabilmektedir. Fakat pek tabii sıralanan tüm bu hususların yerine getirilebilmesi adına, bu sürecin titiz bir şekilde yürütülmesi; nihai sonuçlara ulaşılabilmesi adına elzemdir. Bu minvalde izlenmesi gerekli olan adımlar bir incelenecek olunur ise, ilkin söz konusu zemini yahut eşyayı, işleme hazır duruma getirmekten konu açılabilir. O eşyanın ya da zeminin, ilk etapta tümüyle temizlenmesi elzemdir. Ancak söz konusu ürünün yüzeyinde bir pürüzsüzlük elde edilecek olunur ise işlem hakkını vererek sonlandırılabilir ve istenen doğrultudaki pozitif sonuçlara varılabilir. Eğer objenin ya da zeminin dış yüzeyinde pürüzsüzlük ve netlik yakalanamazsa, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın o bölgede boya tutunamamaktadır. Başka bir deyiş ile en nihayetinde işlem, müthiş bir başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bunun önüne geçmek, ancak nitelikli bir ön hazırlık sürecinin neticesinde mümkün kılınabilmektedir. Yüzeyi tamamen hazırladıktan sonra ahşap boya renkleri en uygun olacak şekilde belirlenmelidir ve bu tespit edişin ışığında bir yol haritası uygun şekilde çizilmelidir. Boyanın renginin yanı sıra kıvamının da kapsamlı bir şekilde mercek altına alınması elzemdir. Bu noktada bir orta yolun bulunması gereklilik taşımaktadır. Boya ne bütünüyle katı, ne de tümüyle cıvık bir formda bulunmalıdır. Bunun tam aksine hem katılık babında hem de gerekli cıvıklık babında ortada buluşulmalıdır. Örneğin, gereğinden fazla katı olan bir boya ile işlemi uygulamak çokça zorlayıcıdır. İşlemin kolaylıkla uygulanabilmesi adına belirli ölçülerdeki akışkanlığın tutturulduğu bir boya formu yakalanmalıdır. Bununla beraber akışkanlık yakalansın diye boya tümüyle cıvık bir halde tutulur ise, burada da boyanın ilgili zemin üzerinde tutturulmasında birtakım aksaklıklar bizleri bekleyebilmektedir. Boyanın kıyamının istenen ölçülerde tutturulabilmesi için bir su kabından faydalanmak, makul bir yol olarak nitelenebilir. Bu kap içerisine eser miktarda su ve de yine eser miktarda boya boca edilebilir. Burada karşılaşılan manzaranın neticesinde boyanın uygun kıvamı, rahatlıkla yakalanabilmektedir. Ahşap boyama teknikleri, ancak bu temel adımların atılmasının neticesinde rahatlıkla uygulanabilmektedir. İşlem uygulanırken ahşap boya çeşitleri de sizlere esneklik sağlar.

Adım Adım Ahşap Boyanın Uygulanışı

Adım Adım Ahşap Boyanın Uygulanışı

Eğer ki ahşap boya spreyi kullanılmıyor ise ve manuel yöntemler izleniliyor ise; izlenmesi gereken ilk adım fırçayı, kıvamı en uygun şekilde ayarlanmış olan boyaya batırmaktan ibarettir. Boyama işlemi sırasında pek çok kazalı durum yaşanabilmektedir. Örnek olarak fırça ile alınmış olan boya, gerekli zemine aktarılırken anlık bir el hareketi olumsuz sonuçlara mahal verebilir. Bu tür kazalı durumlar neticesinde fırça içerisinde yer alan boya, etrafa sıçrayabilir. Dökülmemesi gerekli olan herhangi bir bölgeye ya da alana boca edilebilir. Dökülen ilgili yerlerin hassasiyetlerine bağlı olarak söz konusu alanlarda lekeler ya da birtakım kirlilikler oluşturulabilir. Sözü edilen tüm bu olumsuz nitelikteki olasılığın önüne geçmek için ise, işleme başlamadan önce kişiler mutlak surette yanlarında bir peçete, bir sarı bez ya da bir ıslak mendil bulundurmalıdır. Eğer ki bir peçete bulundurulacak ise, bu peçetenin kalın ve dayanıklı bir yapıya sahip olması önem taşır. Bu sayede eğer ki yukarıda da anlatılan benzerlikte bir kaza ortaya çıkar ise; ilgili peçete, bez ya da mendil ile anında müdahale sağlanabilir. Buna dayalı olarak da ilgili zeminlere herhangi bir zarar verilmez, olumsuz sonuçların önüne geçilmiş olur, istenmeyen durumlar engellenir. Yine aynı işlem için bir gazete kağıdından yararlanmak da makul bir yöntemdir. Direkt fırçayla yapılan işleme geçildiği vakit, buradaki fırça hareketlerinin belirli bir düzene bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizilebilir. Söz konusu düzende bir çizgisellik yakalanabilir. Yakalanan bu çizgisellik ise, işlemin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine ortam hazırlar. Bu sayede kişiler, belirli periyotlara bağlı kalarak yapmış oldukları uygulamalar ile, işlemi sorunsuz sonlandırabilir. Yine aynı işlem kapsamında belirli şeritlere bağlı olarak uygulama yapılması da kişiler açısından avantaj sağlayabilecektir. Tüm bunların ardı sıra ise boyamanın gerçekleştirildiği duvar, obje, herhangi bir eşya, araç ve gereç ya da zemin; kurutulmaya bırakılmalıdır. Söz konusu öğenin kuruma süresi o ortamın sıcaklığına ve başka hava koşullarına bağlı olarak şekillenebilir. Ancak bunun ortalaması, genellikle 15 ile 20 dakikalık süre zarfları arasında değişmektedir. İlgili öğe gereken süre zarfının geçmesinin ardı sıra kuruduktan sonra kuru bir bez ile silinmelidir. Bu sayede öğenin ıslaklıkları, tamamen alınabilir ve kurulama işleminde en nihai sonuca varılabilir. Bu aşamada renk faktörünün herhangi bir etkisi gözlenmemektedir. Örneğin, ürünün siyah, sarı, lacivert ya da beyaz ahşap boya oluşu bir faktör değildir. Renk ayrıntısı ne olursa olsun öğenin kurulama süreci aynı şekildedir ve ifade edilen aynı adımların büyük bir titizlikle atılması gereklidir.

Ahşap Boyamanın Dikkat Edilmesi Gereklilik Taşıyan Noktaları

Ahşap Boyanın Dikkat Edilmesi Gereklilik Taşıyan Noktaları

Yukarıda da tarif edilmiş olan işlemin, arzu edilen doğrultuya bağlı kalarak gerçekleştirilebilmesi adına; birtakım hususların altını çizmek mühimdir. Ancak aşağıda altı çizilecek olan noktalar defaatle ve özenle göz önünde bulundurarak işlem yürütülür ise, istenen sonuçlara varılabilir ve sorunsuz bir şekilde işlem son bulabilir. Bu minvalde ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken husus, malzemeden emin olmaktan ileri gelmektedir. Ahşap boya rengi ya da renksiz oluşu, yapımında kullanımına başvurulan malzemelerin nitelik ve kalite düzeyi gibi parametreler ile farklı farklı modeller ile kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Malzeme ile ilgili ilk etapta emin olunması gereken husus ise, o ürünün niteliğine ilişkin olmalıdır. Ancak ürünün nitelikli ve kalitesinden emin olunur ise boyama da belli bir standardın üstü yakalanarak gerçekleştirilebilir. Malzeme ile ilgili kriterler, sadece malzemenin kendi fonksiyonel taraflarına ilişkin değildir. Bunun yanı sıra, ürünlerin uygulanacak zemin ile ilişkisi de mutlak surette mercek altına alınmalıdır. İlgili boyama araç ve gerecinin uygulanacak zemin ile arasında uyumluluk bulunması; süreci problemsiz kotarmaya kapı aralar. Tüm bunlara ek olarak renk ayrıntısı ile ilgili de kişiler, kendi beklentilerini öncesinde tayin etmelidir. Örnek olarak kişiler eğer ki daha göz alıcı bir görünüm yaratmayı arzu ediyorlar ise, bu amaca hizmet edecek bir yol haritası belirlemelidir. Bu kapsamda izlenebilecek yol haritası dahilinde eğer ki daha koyu bir zemine ya da objeye işlem gerçekleştirilecek ise, bu amaç doğrultusunda parlak renkleri üzerlerinde taşıyan boyalara yönelinebilir. Bu seçim, işlemin sonucunda göz kamaştırıcı bir görünümün kapılarını aralar. Bunun tam aksine kimi kişiler, göz kamaştırıcılığın tam zıttına varacak şekilde daha yalın, minimalist bir görünümü yakalamayı arzu edebilmektedir. Bu amaca hizmet edecek alternatif bir yol haritası senaryosu da pek tabii çizilebilir. Bu alternatif yol haritası senaryosu kapsamında zemin ya da ilgili dış yüzey ile; boya rengi birbirlerine yakın tonlarda bulunabilir. İki öğe arasındaki söz konusu bu renk benzerliği; en nihayetinde elde edilecek görüntünün sadeliğine zemin hazırlar. Tüm bunlara ek olarak kişilerin akıllarında beliren bir diğer soru da ilgili modellerin fiyatlarına ilişkin olarak belirmektedir. Bu minvalde ahşap boya fiyatları modellerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Ana Hatları ile Verniklere Dair

Ana Hatları ile Verniklere Dair

Ahşap boyanın yapılması sırasında kullanımına başvurulmuş olan modellere bir göz gezdirilecek olunur ise, ilk etapta kuşkusuz ahşap boya vernik ile karşı karşıya gelinmektedir. Ana işlemine bakıldığında muhafaza etme rolüne rast gelinmektedir. Yerine getirmiş olduğu fonksiyon sayesinde ürün, üzerinde çalışılan objenin dış etkenlere karşı tümüyle korunabilmesine kapı aralamaktadır. Herhangi bir boyama işleminin yapılmasının ardı sıra söz konusu alana ilişkin yerine getirilmesi gereklilik taşıyan yükümlülükler pek tabii bunlar ile sınırlı kalmamaktadır. Bunun yanı sıra atılması gereken bir diğer adım verniğe başvurmaktır. Vernik söz konusu boyanmış olan alanın, tüm dış etkenlere karşı korunabilmesini sağlar, yerinde bir önleyicilik görevi görür. Aynı zamanda alanın mat mı yoksa parlak mı kalacağını da; yine kişilerin taleplerine bağlı kalarak tayin eder. Ürünün önüne geçtiği dış etmenler arasında, içerisinde yaşanılan bölgenin iklim koşulları büyük önem arz eden bir yer tutmaktadır. Özellikle eğer ki işlem dış mekanlarda yürütülüyor ise, iklim faktörü etkisini daha da çok artırabilmektedir. Daha sert, karasal iklimler hava koşulları ile dış duvarların boyalarına zarar verebilmektedir. Bu tür durumların önüne geçebilme amacı doğrultusunda da vernik uygulama yöntemi rağbet görmekte ve çözüm getirici bir rol taşımaktadır. Vernik, farklı farklı türlerde oluşu ile de ele alınabilir. Örneğin, çeşitlerine genel olarak bir göz gezdirilir ise; vernik sprey modelleri ile karşı karşıya gelinmektedir. Bu spreyler, işlemin güçlük derecesini bir hayli düşürmektedir. Eğer ki aynı işlem manuel yöntemler izlenerek gerçekleştirilecek olunur ise, bu süreç kullanıcıların gözünden oldukça zor bir hale büründürülebilmektedir. Ancak sprey mekanizması yer alan verniklerin bu bağlamda gayet tabii kullanıcı dostu bir profil çizmiş olduğu defaatle ifade edilebilir. Görüldüğü üzere ahşap boyaları ve vernik oldukça geniş bir dünyaya tekabül etmektedir. Bu geniş dünya içerisinde kendine yer alan her farklı model, farklı bağlamlarda kullanıcıların görsel zevklerine hizmet edebilmektedir. Tüm bu tanıtımlar ışığında verniğe ilişkin olarak fiyat konusuna ilişkin soru işaretleri kafalarda belirebilmektedir. Vernik fiyatları modellerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Siz de arayışınıza en uygun ürünü bu kapsamda incelemek ve erişebilmek adına sayfamızdaki ürünleri inceleyebilirsiniz. Eski eşyalarınızın dış yüzeylerini güncelleştirmenin, duvarlarınızın ve evinizin tasarımını yenilemenin keyfine varabilirsiniz.