Kategoriler

Kampanya ve İndirimler

Fiyat Aralığı

TL
-
TL

Marka

Mağaza Puanı

0 10
Tüm mağazalar

Mağaza

Başka bir kelime deneyin

Kargo Seçenekleri

Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Yurt Dışından Gelsin

Ürün Puanı

5 yıldız
4 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
2 yıldız ve üzeri
1 yıldız ve üzeri

Budama Makası

için 2,304 sonuç bulundu.
Akıllı sıralama nasıl çalışır? Arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam gibi kriterler belirleyici olabilmektedir.

Konum Seç
  • Mağazaların Seçtiği ÜrünlerREKLAM

Budama Makası

Bahçe işleri, pek çok insanın hobi amacıyla heves duyduğu bir alandır. Bunun yanında çiftçilik de pek çok insanın geçim kaynağı olan bir meslektir. Bahçe bakımı ve çiftçilik gibi doğa ile haşır neşir olunarak gerçekleştirilen işler, birtakım teferruatlar taşır. İlgilenilen ağaçlar, incelikli bir bakıma ihtiyaç duyar. Sözü edilen bu bakım işlemlerinin en önemlilerinden biri de elbette ki budamadır. Budama, ağaçların gelişim süreci için elzem bir işlem olarak kendini gösterir. Yapıldığı takdirde pek çok avantajlı durumu beraberinde getirir. Bu avantajlı durumlara değinilir ise ilk olarak ağaçların daha kuvvetli bir yapıda olabilmesinden konu açılabilir. Ancak düzenli budama işlemi gerçekleştirilirse ağaçların dalları kuvvetli bir halde kalır. Bunun yanında yine ağacın güçlü taç ve yapraklara sahip olabilmesinin altında da düzenli budama işlemi yatar. Belirtilen durumların yanı sıra ağaçların gelişim evrelerinde yüksek verim gösterdikleri bazı dönemler yer alır. Belirli periyotlar ile budanan ağaçlar, bu verimlilik dönemlerini daha uzun zamanlara yayabilirler. Pek tabii bu sürenin uzaması da ağacın ürünlerine direkt olarak yansır. Düzenli ve doğru şekilde budama, ağacın meyvelerinin kalitesini yükselten bir etkiye sahiptir. Ağaçların görünümlerinin daha düzgün bir biçimde olmasında da budamanın rolü yadsınamaz. Tüm bu koşullar hem bahçe bakımı alanında hem de çiftçilik mesleğinde budamayı son derece kritik ve önem arz eden bir konuma yerleştirir. Kuşkusuz sözü edilen ve büyük önem taşıyan işlemin gerçekleştirilebilmesi için de bazı ekipmanlar edinilmelidir. Konusu açılan ekipmanın başlıca öğesi ise elbette ki budama makası olarak ifade edilebilir. Budama makasları, tarım alanıyla uğraşan kişilerin olmazsa olmaz malzemeleri arasında kendine yer bulur. Fiskars budama makası modellerini keşfedin!

Bypass Budama Makasları

Bypass Budama Makasları

Budama makasları fonksiyonel taraflarına bağlı olarak temelde iki kategoride ele alınabilir. Sözü edilen bu sınıflandırmanın ilk grubu ise bypass başlığında ele alınabilecek budama makasları olarak bilinir. Bu makasların diğer budama makası türüyle ayrışması elbette ki kullanım amacına ve karşıladığı işleve bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bypass kapsamındaki budama makaslarının kullanımına başvurulduğu alanlara bir göz atıldığı vakit de karşımıza ilk olarak yeşil bitkiler çıkar. Ağaçların yeşil dallarının birtakım bölgeleri, belirli periyotlarla ve doğru ve de düzgün bir biçimde budanmaya ihtiyaç duyar. Bu durum öncelikli ağacın ve bitkinin sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmesi için ve ilgili gelişim evrelerini bütünüyle tamamlayabilmesi için elzem bir işlemdir. Ağacın ortaya koyduğu meyvelerden bir bolluk ve yüksek kalite elde edilmek istenmesi de bu budama araç ve gereçlerine başvurulmasını zorunlu kılar. Bunun yanında yeşil bitkilerin bypass budama makasları modelleri ile budanması vasıtasıyla, daha hoş ve estetik bir bahçe görünümüne ulaşmak mümkündür. Tüm bu gereksinimlerin ve de arzu edilen sonuçların elde edilmesi adına bypass türü kapsamında yer alan budama makaslarına başvurmak, isabetli ve yerinde bir yol olarak karşımıza çıkar. Özellikle bitki yetiştirmeye ilgi duyan kişilere bypass kapsamındaki budama makası tavsiye olarak sunulur. Kuşkusuz bu kapsamda ortaya konmuş olan araçlar, çeşit çeşit farklı güç kaynakları vasıtasıyla iş görürler. Güç kaynakları açısından bu türdeki budama makaslarına bir göz gezdirildiği durumda ise; ilk olarak şarjlı budama makası modelleri ile karşı karşıya gelinir. Özellikle pek çok bitki yetiştiriciliği ile uğraşan kişinin; bitkilerini yetiştirdikleri alanı, kablo çekilemeyecek kadar prize uzak bir noktada konumlandırdığı, sık sık gözlenen bir durumdur. Sözü edilen elverişli durum işin ise şarjlı bypass budama makasları kurtarıcı bir rol üstlenir. Bu sayede elektriğe erişim olmasa dahi bahçe işleri ile uğraşan kişiler, bitkilerini budama işlemlerini sorunsuz ve son derece rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Tüm bunlara ek olarak, şarjlı ürünlerin yanı sıra aküden güç alarak iş gören pek çok bypass budama makası türündeki model ile de karşı karşıya gelinebilmektedir. Sözün özü çiçek budama makası olarak da bilinen bu modeller, bünyelerinde barındırmakta oldukları pek çok fonksiyon ile kullanıcılarının işlerini görerek aynı zamanda beğenisini toplamaktadır.

Anvil Türündeki Budama Makasları

Anvil Türündeki Budama Makasları

Anvil de bir başka budama makası türüne tekabül eder. Bu türdeki budama makasları, yine kullanım amaçları ve bünyelerinde barındırmış oldukları fonksiyonel özelliklerine bağlı olarak ayrılırlar. Bu hususda da anvil kapsamında ele alınabilecek budama makası modellerinin kullanım alanlarının masaya yatırılması, ürün modelinin daha iyi anlaşılabilmesi konusunda fayda sağlayıcı olur. Sözü edilen modelin temelde örs üzerinde kullanıldığı ile karşı karşıya gelinir. Bu noktada örs, kesme işlemine elverişli bir zemin olanağı sunar. Sağladığı bu zemin vasıtasıyla da destekleyici bir zemine ulaşılabilir. Zeminin destekleyiciliği, pek tabii sert oluşundan ileri gelir. Bu sertlik vasıtasıyla da istenen ölçülerde ve doğrultularda bir kesme işlemi başarıyla uygulanabilir. Aynı zamanda sözü edilen bu işlem, yine aynı gerekçelerden ötürü son derece pratik ve kısa zamanda tamamlanabilir. Kesme sürecindeki destekleyici koşulların ardı sıra; anvil türü kapsamında kendine yer bulmakta olan budama bıçağı modellerinin genel yapısının masaya yatırılması, yarar sağlayıcı olur. Öncelikle bıçak, keskin bir dış yüzeye sahiptir. Sahip olduğu bu keskin dış yüzey, kullanım esnasında bıçağı kavramakta olan kişinin ekstra büyük bir dikkat ile davranması gereksinimini meydana getirir. En küçük bir ters hareket kişide fiziksel bir zararın ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Kişinin bedeninde ciddi kesiklere mahal verebilir. Bunun yanında yine hafif bir yanlışlıkla kaydırma işleminde ağacın da yanlış bölümleri kesilerek, üzerinde çalışılan ağacın hem gelişim evrelerinin düzenine hem de dış görünümündeki estetiğe büyük bir zarar verilebilir. Keskin bir dış yüzeye sahip durumdaki masaya yatırılan anvil türü kapsamında ortaya konmuş budama makasları, tek bıçaklı bir yapıda bulunmaktadır. Tek bıçaklı bir yapıda ortaya konmuş olması da; daha pratik, hızlı ve kolay bir kullanım deneyimine kapı aralar. Keskin uçlu ve tek bıçaklı bu yapının kullanım amaçları da bu keskinliği doğrultusunda belirlenir. Bilindiği üzere ağaçlar üzerinde yer alan birtakım ağaçlar ağaçtan bütünüyle kopup ölebilir. Ölü bir hale ulaşmış bu dallar, ağaçla bütünleşmiş bir yapıda adeta saplanmış bir şekilde yer işgal eder. Bu durum hem ağacın gelişim evrelerine hem de yine ağacın dış görünümüne karşı olumsuz bir etkide bulunur. Ele alınan bu ölü dalların ağaçtan çıkarılması da son derece zahmetlidir. Bu dallar ağaca çok güçlü ve kuvvetli bir biçimde bağlanmıştır. Tam olarak bu noktada da anvil türündeki budama makası modelleri karşımızda belirir. Bu modeldeki bıçakların sözü edilen keskin uçları, bu noktada oldukça büyük bir işlevsellik gösterir ve ölü dalların ağaçtan ayrıştırılıp ilgili bölgelerin rahatlıkla budanabilmesine kapı aralar. Ölü ağaçların dışındaki diğer tüm sert dalların budanması amacı doğrultusunda da bu modellere başvurulabilir. Son olarak bu modellerin güç kaynaklarına önem verilebilir. Anvil budama makası elektrikli, şarjlı ve akülü şekilde kullanıcılarının beğenisine sunulmaktadır. Kullanıcılar da kendi fiziksel şartlarına ve güç kaynaklarına erişim düzeylerine yönelik koşullarını göz önünde bulundurarak uygun türdeki ürüne erişebilmektedir. Tam bu noktada sizlere Plamera budama makası modellerine bakmanızı öneririz.

Budama Makası Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Budama Makası Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Budama makası seçimi pek tabii incelikli ve üzerine eğilinmesi gereken bir sürece tekabül eder. Bu aşamada da uygun budama makasının seçilebilmesi hususunda göz önünde bulundurulması büyük önem arz eden birtakım kritik noktalardan konu açılması yerinde olur. Öncelikli söz edilecek konu, araçlardaki gizli yay adı verilen mekanizma olabilir. Edinilecek makasa dair mutlak surette ürünün gizli yay aygıtını bünyesinde barındırmakta olduğundan emin olunmalıdır. Bunun ardı sıra seçilecek budama makasının kullanılacağı bölgenin sıcaklık düzeyi, majör bir belirleyicidir. Ürün eğer soğuk olarak sayılabilecek bir bölgede kullanılacak ise, buna bağlı olarak edinilecek ürünün yapımında kullanımına başvurulan malzemeler mercek altına alınmalıdır. Örneğin yine soğuk havalarda kullanım olanağı için; plastikten ortaya konmuş ürünlere yönelinmesi isabetli bir tercih yapıldığına işaret eder. Bunun yanı sıra ürünün dış yüzeyinin karbon kompozit türündeki bir madde ile kaplı oluşu da belirtilen hava koşulları için elverişli bir kullanım deneyimine kapı aralar. Hava durumunun beraberinde makas seçiminde kesim işleminin uygulanacağı ağacın koşulları da mercek altına alınması gereken bir unsurdur. Ağacın ıslak mı yoksa kuru mu olduğu, kullanılması gerekli olan budama makası türünü direkt olarak saptar. Örneğin üzerinde budama işlemi gerçekleştirilecek bir dal kuru ise bu hususta, örs tipi şeklinde de isimlendirilen budama makası tipinin kullanımından faydalanılması, yerinde bir tercih yapıldığı anlamına gelir. Yaş ya da ıslak olduğu tespit edilen dallar içinse belirtilen budama makası türü farklılaşır. Islak dallar üzerinde bypass türü kapsamında ortaya konmuş budama makası modellerine başvurulabilir. Tercih edilen makasın duruş biçimi de kritik bir aşamaya karşılık gelir. Bu noktada yatay eğilime sahip budama makası türlerinden konu açılması isabetli olur. Budama işlemi esnasında kişinin temel hareketlerinin bileklerinden geldiği söylenebilir. Bunun yanında yine budama sırasında kişi pek çok kez yatay pozisyona girme gereksinimi duyarak, ağaçları budama sürecini tamamlayabilir. Bu esnasında bilek gücüyle gerçekleştirilen yatay hareketler kişi için belli bir noktada zorlayıcı bir hal alabilir. Sözü edilen bu zorlayıcı durumun önüne de yatay eğimli makaslar geçer.

Budama Makaslarının Kullanım Süreci

Budama Makaslarının Kullanım Süreci

Farklı türleri incelenen ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılan ürünün, kullanım sürecinin de ayrıntılı bir şekilde ele alınması yerinde olur. İlk olarak budama işlemi için özel olarak üretimi gerçekleştirilmiş olan sözü edilen makasların, standart makaslar ile kullanım hususunda ciddi farklılıklar taşımadığının ifade edilmesi doğru olur. Elbette ki budama makaslarının standart makasların yanındaki en büyük farklılığı, budama amacı doğrultusunda kullanılan ürünlerin boyutlarının düzeyidir. Bu boyutlar, üzerinde çalışılacak ağacın özelliklerine, kalınlık düzeyine sertliğine ve benzeri unsurlara bağlı olarak şekillenir. Eğer ince dallar budanıyorsa, daha küçük boyutlardaki ürünlerin kullanımına başvurulabilir. Ancak kalın ağaçlar, uzun ve güçlü makaslar yardımıyla budanmalıdır. Eğer bu kalın ve büyük boyuttaki makasların kullanımına başvuruluyor ise, aletin iki elle kavranması isabetlidir. Bu aracın çok daha iyi ve güçlü bir biçimde kontrol edilebilmesine kapı aralar. Eğer ağaçların belli bölgelerine ulaşılamıyorsa ve o bölgelerin budanması gerekiyorsa; bu hususta teleskopik budama makası modellerinden yararlanılmalıdır. Bu modellerin kritik noktası boyutunu ayarlama aşamasında karşımıza çıkar. Makasla uzanılıp budanmak istenen alanın ölçüleri kadar bir yükseklik oluşturulmalıdır. Kullanılacak budama makasının modeli ne olursa olsun; her türde bilinmesi ve uygulanması gereken temel bir prensip yer alır. Bu prensip; dengelilik ve sağlamlık üzerine kurulur. En temelde ürün sağlam bir şekilde kavranılarak dengeli bir biçimde kullanılmalıdır. Kişinin aleti kullanırken kendini korumaya yönelik birtakım önlemler almış olması da avantaj sağlayan bir unsur olarak kendini belli eder. Bu aşamada alınabilecek örneklere gözlük takmak verilebilir. Kişinin gözleri ancak bu yolla olası bir yanlış harekete karşı korunabilir. Gözlüğün yanı sıra elleri bütünüyle kapatan bir eldiven takılması da budama sırasında ele gelebilecek keskin ve tehlike arz eden birtakım maddelere karşı koruyucu olur. Son olarak işleme başlanmadan önce güç kaynağının doluluğu bir kontrol edilmelidir. Bu kontrol, işlemin yarım kalmaması amacı doğrultusunda gerçekleştirilir. Örneğin eğer budama makası akülü bir biçimde çalışıyorsa; kullanılmaya başlanmadan önce aletin haznesinde kalan akü miktarının, o gün budanacak ağaçlar için yeterli gelip gelmeyeceğinden emin olunmalıdır.

Budama Makaslarına Erişim

Budama Makaslarına Erişim

Belirtilen durumlardan da anlaşılacağı üzere budama makası dünyası, son derece geniş bir alana tekabül eder. Budama makası çeşitleri, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak farklı farklı formlarda, işlevselliklerde ve görünümlerde ortaya konmaktadır. Kullanılacağı ağaç ve bitki türleri bağlamında hem yapısal hem de işlevsel olarak apayrı formlardaki geniş ürün yelpazesi kendini göstermektedir. Tüm bu sözü edilen farklılıklara erişim de oldukça kolaydır. Budama makası fiyatları modellerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Siz de budama makası modellerini tüm ayrıntılarıyla incelemek için sayfamıza göz atabilirsiniz. Özellikle geleneksel yapıdaki budama araç gereçleriyle kıyas edildiği vakit bu makasların çok daha rahat, kolay ve pratik bir kullanım deneyimine ortam hazırladığının dile getirilmesi doğru olur. Buna ek olarak dikey eğimli bir biçimde üretimi gerçekleştirilmiş budama araç gereçleri de yine kullanım esnasındaki dikey hareketler adına son derece elverişlidir. Bu şekilde ortaya konmuş ergonomik modellere başvurulması isabetli bir tercihtir. Son olarak ürünün merkezi kısımlarında yer alan göbek civatası masaya yatırılabilir. Sözü edilen bu bölgenin kolay ayarlanabilir bir şekilde olması, pratik bir budama sürecine kapı aralar. Budanacak bitkiye göre ilgili bölgedeki açıklık oranı değiştirilmelidir. Bu açıklığın kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi de kritiktir. Tüm bunlara ek olarak şarjlı makas modelleri, elektriğe her an erişimi olamayacak olan kullanıcılara sıklıkla tavsiye edilir. Ancak şarjlı bir model edinmeyi planlayan kullanıcılar öncesinde, ilgili ürünün batarya gücünü saptayabilmek için şarjlı budama makası yorumları ve incelemelerine bir göz gezdirebilir. Pek çok ağaç türüne ve amaca yönelik olarak çeşit çeşit, farklı fonksiyonlarda ortaya konmuş olan araç ve gereçler oldukları dile getirilebilir. Kullanıcılar kendi tarım arazilerinin özellikleri, tarım alanlarında yer alan ağaçlar ve bu ağaçların özelliklerine bağlı olarak kendi amaçları doğrultusunda Eltu budama makası modellerini tercih edebilirler.

Budama Makası Nasıl Bilenir?

Bileme, keskinleştirme işlemine karşılık gelir. Bileme işlemi için önce makas iki parçaya ayrılıp temizlenmelidir. Kirlerinden arındırılmış bıçaklar ilgili zeminlere sert bir şekilde sürtülerek yeniden keskinleştirilebilir.

Budama Makası Nasıl Dezenfekte Edilir?

Özellikle spesifik bir ağaç türüne yönelik bir kullanımın ardı sıra dezenfekte işleminin uygulanması şarttır. Bu işlem için telli yapıdaki bir fırçadan faydalanılabilir. Bu işlem ile ürünün metal yapıları belli bir zaman zarfı boyunca ovalanmalıdır.

Budama Makası Nasıl Kullanılır?

Budama makası,budama yapılacak bitkinin dallarının kalınlığına göre gerektiği durumda iki el ile, genellikle de tek elle kullanılır. Bitkiye zarar vermeden kesim işlemi gerçekleştirilir.