Bu ürünler, 1-2 iş günü içinde kargoya verilir.
1 iş günü içinde gönderim yapan, düzenli satış yapan,
yüksek puana sahip mağaza.

Konum Seç

Psikoloji

için 13,090 sonuç bulundu.

Psikoloji Kitapları

Beden sağlığı gibi bir insanın ruh sağlığı da oldukça önem taşımaktadır. Genellikle tüm bireyler yaşamını sürdürürken mutlu olmak isteyip bu kavramı hayatlarının merkezine entegre ederler. İnsanların bunu neden arzuladığını bilimsel olarak araştıran dala psikoloji denilmektedir. Psikoloji bilimi aynı zamanda mutluluk eylemi ile birlikte insanların yapmış olduğu diğer davranışlarını da incelemektedir. Psikologlar bu araştırmaları yaparken deneysel yöntemlere başvururlar. Bu sayede kişilerin zihinsel süreçlerinin nasıl geliştiğini de gözlemlemiş olurlar. Eğer psikoloji bilimi hakkında fazla bilginiz yoksa temel psikoloji kitapları alternatiflerini inceleyebilirseniz. Bu sayede psikoloji bilimi hakkında bilgi edinmiş olacaksınız. İnsan davranışlarını bir bütün olarak inceleyen psikoloji bilimi, elde edilen verileri birçok alan için kullanıma sunmuştur. Bu yüzden psikoloji kitapları çeşitli alanların araştırmalarına katkı sağlamaktadır. Ürün sayfamızda birçok yayınevi tarafından piyasaya sunulmuş psikoloji kitap alternatiflerini inceleyebilirsiniz.

 Gelişim ve Eğitim Psikolojisi Kitapları

Gelişim ve Eğitim Psikolojisi Kitapları

Bireylerin yaşamını etki eden birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları da biyolojik, çevresel ve bireysel etkenler olarak bilinmektedir. Bu etkenlerden dolayı bireylerin düşünce, davranış, akıl yürütme becerileri değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliğin neden olduğunu tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bilim ise gelişim psikolojisidir. Bu araştırmaları yaparken çeşitli araştırma yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Bu araştırma yöntemleri ise istatiksel, deneysel, bilimsel ve gelişimseldir. Gelişimsel yöntem, sadece gelişim psikolojisinde inceleme yapılmak istendiği zaman faydalanılmaktadır. Bu yöntem de kesitsel, sırasal ve boylamsal olarak üçe ayrılmaktadır. Gelişim psikoloji kitapları bu araştırma yöntemlerinin nasıl yapıldığını ve aralarındaki farkları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Bu sayede bu araştırma yöntemlerini birbirleri ile karıştırma olasılığınız azalmış olacaktır. Gelişim psikolojisine göre insanlar anne rahmine girişinden itibaren araştırılmaya başlanmalıdır. Bu düşünce ile insanın gelişimi tüm yaşamını kapsadığı fikri ile hareket edilmektedir. Bu psikoloji dalı bireyin gelişim sürecinde yaşadığı veya yaşayacağı değişimleri incelemektedir. Gelişimin anlaşılabilmesi için bu süreç üzerinde etkili olan faktörleri bilmek gerekmektedir. Aynı zamanda bu faktörlerin nasıl oluştuğuna ve gelişimdeki etkisine de dikkat edilmelidir. Bu unsurlar genellikle kalıtım ve yaşanılan çevreye göre değişkenlik göstermektedirler. Bu değişkenlik de değişim sürecinde izlenecek yolu etkilediği savunulmaktadır. Gelişimin net bir şekilde anlaşılabilmesi için gelişim elemanlarının neler olduğunun öğrenilmesi ve birbirleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Gelişim psikolojisinde incelenen bir diğer durum da yaşanan gelişimlerin sürekli olup olmadığıdır. Gelişimin bir çizgi üzerinde giderek geliştiğini savunan ve bir gelişimden başka bir gelişime geçişte değişkenliklerin oluştuğunu düşünenleri ayrıntılı olarak gelişim psikoloji kitaplarından incelemeniz mümkündür. Ayrıca çok yönlü ve karmaşık olan gelişim ile öğrenme arasındaki ilişki oldukça derindir. Öğrenme sonucu oluşabilecek davranış değişiklikleri gelişimi etkileme olasılığı çok yüksektir. Etkili bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için eğitim psikolojisi dalında birçok araştırma yapılmaktadır. Verilen eğitim sürecinde kişilerin hangi teknikler sayesinde nasıl öğrenim sağladığını ve öğrenme sonucunda gelişimlerinin ne yönde etkilendiğini eğitim psikolojisi dalında incelenmektedir. Eğitim psikolojisinde amaç araştırmalar sonucu elde edilen veriler ile eğitimin daha iyi nasıl yapılabileceğini ve bunu uygulamak için nelere başvurulması gerektiğini bu konu ile ilgili olan kişilere aktarmaktır. Özellikle rehberlik ve öğretmenlik alanında eğitim gören kişilerin eğitim psikolojisi kitabı ile kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Eğer gelişim ve eğitim psikolojisine ilgi duyuyorsanız kitap seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

 Bilişsel Psikoloji Kitapları

Bilişsel Psikoloji Kitapları

Birçok insan hatırlamak istediği bilgileri çabucak unuturken bazı bilgileri de anında hatırlamaktır. Bilişsel psikoloji dalında bu durum ve buna benzeyen süreçlerin nedeni araştırılmaktadır. Görülen şeylerin nasıl algılandığını, düşünce biçimini, hafıza, dil, öğrenme, problem çözme gibi zihinsel süreçler ayrı ayrı incelenerek bazı sonuçlara varılmaktadır. Her bir bileşen ile kişinin nasıl davrandığını ve kim olduğu gibi soruların çözümü için katkıda bulunarak kişilerin belli bir şekle sokulmasına olanak tanır. Aynı zamanda bilişsel psikologlar kişilerin bilgileri nasıl aldığını, sakladığını ve yeniden hatırlamak için neler yaptığı ile ilgilenmektedir. Kişinin yaptığı davranışı gözlemleyerek, bu davranışın altında yatan bilişsel süreç ile ilgili tahminlerde bulunup çıkarımlar yaparlar. İnsan davranışının oluşumuna çevre ve kalıtımın dışında duygu ve düşüncelerin de etkili olduğunu savunmaktadırlar. Bu psikoloji dalında, insanlar birçok eylemi gerçekleştirdiği zaman beyinleri nasıl çalışmaktadır, sorusuna yanıt arar. İnsan zihnini bilgisayar hafızası gibi girdi, işlem ve çıktı şekilde düşünerek incelenmesi gerektiğini savundular. Yapılan araştırmalar sayesinde beynin fonksiyonları incelenerek öğrenmenin en iyi şekilde nasıl olabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca psikolojik olarak zorluk yaşayan kişilere daha iyi biçimde nasıl yardım edilmesi gerektiğini incelemişlerdir. Elde edilen bilgiler sayesinde odaklanma sorunu ve dikkat eksikliği yaşayan kişiler için çözümler üreterek konsantrasyonlarını arttırmayı hedeflemişlerdir. Bilişsel psikoloji araştırmaları genellikle üniversitelerde çalışan araştırma görevlileri tarafından yürütülmektir. Ancak klinik odaklı çalışmalar yapan bilişsel psikologlar da kendi hastaları üzerinde araştırma yapmaktadır. Alzheimer, demans, hafıza kaybı, beyin travması gibi hastalıkların tedavisinde bilişsel psikologlar tarafından bulunan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda konuşma güçlüğü çeken ve dil bozukluğu yaşayan kişiler için de çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bilişsel psikoloji kitapları sayesinde bu alana ilgi duyan kişiler ayrıntılı bir biçimde bilgi edinmiş olacaklardır. Ayrıca araştırma yapılan hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler de bu kitaplara bakabilir.

 Psikoloji Kitapları Çeşitleri

Psikoloji Kitapları Çeşitleri

Psikolojinin önemli alt dallarından birisi olan klinik psikoloji; bilim, uygulama ve teori yöntemleri birleştirilerek kişinin ruh sağlığını incelemektedir. Bu sayede kişide var olan veya oluşabilecek ruh hastalığının ne olduğunu anlar veya bir tahminde bulunur. Elde ettiği sonuçlara göre de kişiyi tedavi etmeye çalışır. İnsan işleyişinin duygusal, fizyolojik, psikolojik, davranışsal ve sosyal yönleri ile incelenmektedir. Bu yönleri incelerken ırk, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin araştırma yaparlar. Bir kişinin klinik psikoloğu olması için ilk önce dört yıllık psikoloji veya psikoloji danışma ve rehberlik eğitimi aldıktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapması gerekmektedir. Bu yüksek lisansta klinik ortamlarda gerekli olacak pratik uygulamalar öğretilmektedir. Klinik psikoloji kitapları ile bu alanda eğitim yapmak isteyen kişiler ayrıntılı olarak bilgi edinmiş olacaklardır. Psikiyatristlere göre tıbbı alanda daha az eğitim almalarına rağmen insan davranışını etkileyen faktörleri araştırma ile ilgili konular hakkında daha fazla eğitim almışlardır. Psikoterapi ile ilgili eğitim aldıkları için ruhsal hastalıkları sadece biyolojik olarak değerlendirmezler. Bu hastalıkları hem biyolojik, hem psikolojik, hem de sosyal yönlerini inceleyerek hastalarına tanı koyarlar. Ruh hastalıklarının önlenmesi ve tedavi ile ilgili programlar hazırlarlar. Hazırlamış oldukları programları geliştirip hastalarına uygularlar. Aynı zamanda psikolojik test ve ölçümler yaparak, testlerde çıkan sonuçları yorumlarlar. Araştırılması gereken konuları bilimsel bir şekilde incelerler. Hastane veya psikiyatri klinikleri gibi yerlerde hastaların ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde danışmanlık yaparlar. Aynı zamanda mahkeme veya adli durumlarda uzman görüşü bildirebilirler. Adli psikoloji kitapları sayesinde bildirmeleri gereken uzman görüşünü kurallara uygun bir biçimde nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaklardır. Eğer eğitimini alırlarsa hastalarına psiko tedavi uygulayabilirler. Üniversitelerde bu alanla ilgili eğitim verebilirler. Birçok farklı bakış açısı ve ekollerin olmasına rağmen günümüzde çoğu kişi tarafından kabul görmüş dört ekol bulunmaktadır. İlki Sigmund Freud’un psikoanaliz ekolünden geliştirilip günümüze kadar ulaşan psikodinamiğin ana amacı hastanın bilinç dışında var olan ve fark etmediği düşünceleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Freud psikoloji kitapları sayesinde bu ekol ve yaptığı diğer araştırmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İkinci ekol ise 1950’ler gelişen hümanistik ekolüdür. Bu ekolde danışanın fayda görmesi için terapist ile ilişkisinde empatik bir anlayış gerekmektedir. İnsanların kendini gerçekleştirmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Üçüncü ekol, bilişsel- davranışsal ekoldür. Bu ekolde kişinin davranışları ve düşünceleri arasındaki ilişki incelenir. Sistem veya aile terapisindeki amaç da kişinin veya ailenin içinde bulunan sistemin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Siz de sayfamızdaki ürünleri inceleyerek ihtiyaç duyduğunuz akademik kitaplar ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

  Psikoloji Kitapları Faydaları

Psikoloji Kitapları Faydaları

Aile bir toplumun temeli olarak görülmektedir. Her birey anne ve babanın birlikte olması sonucu dünyaya gelmektedir. Aynı zamanda bireyin anne ve babasının da ebeveynleri vardır. Bu şekilde bir bireyin ana hatları ile soy ağacı oluşmaktadır. Aile dinamiklerinde ise bireyin gerisinde kalan aile kavramı da ele alınmaktadır. Bireyin ailesi ile ilgili arkada kalan duygularına ulaşmak amacıyla uygulanan bu yöntemde kişinin yaşamındaki birçok konunun nedeni ailesindeki ilişkiye bağlanır. Özellikle de evlilik gibi hayatını etkileyecek bir olay karşısında aile dinamiği önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Aile dinamiklerine göre bir aileyi oluşturan üç temel faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, bireyin kendi kişiliği, karşısındaki kişinin kişiliği ve bireyin aile yapısıdır. Bireyin kişiliğine göre ailesinden uzaklaşma veya yakınlaşma olasılığının olduğu savunulmaktadır. Aynı zamanda bireyin kişiliği karşısındaki kişiye olan davranışlarını da belirlemektedir. Eğer ailedeki bireyler birbirlerine bağlıysa aile yapısı güçlü, birbirilerinden kopuk bir biçimde yaşamlarını sürdürüyorlarsa o zaman aile yapısı zayıftır. Her kültürün birbirinden farklı olması aile yapısının oluşumuna etki etmektedir. Herhangi oluşacak bir sorunda o sorunu etki eden üç konu vardır. Bunlardan ilki bireyin değişim kapasitesidir. Oluşan soruna çözüm odaklı olup olmadığı, kendisindeki hataları kabul edip etmediği ve değişmek isteyip istemediği gibi durumları içinde barındırır. Bu sayede kişinin davranış değişime ne kadar açık olduğu tespit edilmiş olunur. Değişim kapasitesinin düşük olması aile içerisinde yaşanacak olan çatışmayı arttıracaktır. İkinci konu ise problemleri çözme becerisidir. Eğer bir kişi aile içerisindeki problemleri çözmekte zorlanıyorsa uzman kişilerden yardım alması veya problemleri en iyi şekilde nasıl çözebileceğini ilişki psikolojisi kitabı satın alarak kitabın içerisinde yazılmış olan bilgileri kendi hayatına en iyi biçimde entegre edebilmelidir. Üçüncü konu da zamandır. Bazı olaylarda ve problemlerde çözümün bir anda olması gerekmektedir. Bu durumu en iyi şekilde irdelenip çözüme ulaşmak için ailenin birbirleri ile iletişim içerisinde olması şarttır. Eğer birey kendisinde oluşan sorunları fark edip kendini geliştirmek için bir adım atmak istiyorsa kişisel gelişim psikoloji kitapları satın alabilir. Kitapların içerisinde yer alan örnekleri ve çözüm önerilerini düşünerek kendi hayatına yön verebilir. İlişki ve kişisel gelişim psikoloji kitaplarını inceleyerek size uygun olan bir kitabı satın alabilirsiniz.

  Parapsikoloji Kitapları

Parapsikoloji Kitapları

Doğaüstü olayların ön plana çıktığı parapsikolojinin özellikleri ve yöntemleri birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İnsanlardaki olağanüstü yeteneklerini ve ruhsal gücünün araştırılması ve çıkan sonuçların incelenmesine parapsikoloji denilmektedir. Aynı zamanda insanların fark ettiği olağanüstü ve doğa ötesi hal ve hareketler de incelenmektedir. Beş duyu organı ile algılanamayan doğadaki bazı olaylar, özel yetenekleri olduğu düşünülen bazı kişiler tarafından algılanması ile birçok kişinin dikkatini çekmektedir. Dilimizde ruh bilimi olarak bilinen bu dal hakkında ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Tarihte parapsikolojinin konularını içeren durumların şeytanlar veya cadılar tarafından yapıldığına inanılmaktaydı. Birçok bilim insanı tarafından bilim olarak kabul edilmeyen parapsikolojinin literatürde bilim dalı olarak yerine alması John Rine tarafından sağlanmıştır. Günümüzde bu konu hakkında birçok tartışma yaşanmaktadır. Parapsikolojisi birçok esrarlı ve farklı konuları ele almaktadır. Bu konular ise din, hipnoz, telekinezi, çakra, duyu algı ötesi, aura ve telepatidir. Ele alınan konular kendi aralarında çok sayıda dallara ayrılmaktadır. Bu dalları ayrıntılı bir şekilde öğrenmek isterseniz parapsikoloji kitapları satın alabilirsiniz. Bu sayede bu konu hakkında yapılan araştırmaları ve parapsikologların kimler olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Parapsikolojideki olağan dışı olaylar pek çok kişi tarafından ele alınarak incelenmektedir. Aynı zamanda bu parapsikolojinin ele aldığı konulara sahip olduğunu dile getiren birçok kişi bulunmaktadır. Zihin ile görme veya algılama olarak bilinen bu dal aynı zamanda beyin dalgaları ile iletişim kurma olarak da bilinmektedir. Bu konunun gündemde olmasının bir nedeni de birçok filmde parapsikoloji konusunun işlenmesidir. İzlenilen filmlerdeki olayların gerçek olup olmadığı hakkında araştırmalar yapılırken parapsikoloji konusu bireyin karşısına çıkacaktır. Özellikle bazı ülkelerin parapsikoloji yöntemlerini kullanarak gizli bilgileri ele geçirdiği hakkındaki söylentilerin yayılması da birçok kişinin düşüncesini etkilemiştir. Psikoloji dalında yapılan araştırmalar ve yazılmış olan vakalar sayesinde psikoloji bilimine merak duyan birçok kişi kendini geliştirebilecektir. Birçok yayınevi tarafından piyasaya sunulan psikoloji kitaplarını daha yakından incelemek, her bütçeye ve ihtiyaca yönelik olan psikoloji kitaplarını incelemek sayfamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sonuçlarda Ara

Kategoriler

Yayın Dili

Türkçe (7299)
İngilizce (91)
Arapça (6)
Başka bir kelime deneyin

Kitap Türü

(7000)
(129)
(22)
Başka bir kelime deneyin

Yayınevi

Sola Unitas (144)
Hayykitap (52)
The Kitap (21)
Psikonet (9)
Hep Kitap (8)
Omega (7)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Baskı Sayısı

(2204)
(461)
(226)
(154)
(132)
(113)
(93)
(89)
(68)
(67)
(45)
(44)
(36)
(31)
(29)
(29)
(23)
(18)
(18)
(17)
(16)
(16)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Sayfa Sayısı

(139)
(127)
(104)
(100)
(99)
(96)
(93)
(92)
(91)
(82)
(81)
(80)
(79)
(78)
(74)
(65)
(61)
(59)
(58)
(58)
(57)
(54)
(54)
(51)
(51)
(50)
(50)
(49)
(45)
(41)
(38)
(37)
(37)
(33)
(32)
(32)
(31)
(30)
(30)
(29)
(27)
(26)
(25)
(25)
(22)
(21)
(19)
(19)
(19)
(19)
(18)
(17)
(16)
(16)
(16)
(16)
(15)
(15)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Basım Tarihi

(118)
(100)
(99)
(90)
(85)
(85)
(83)
(79)
(79)
(79)
(79)
(73)
(72)
(70)
(66)
(65)
(60)
(60)
(58)
(58)
(57)
(57)
(56)
(53)
(51)
(50)
(49)
(48)
(47)
(46)
(46)
(44)
(43)
(41)
(41)
(40)
(38)
(37)
(36)
(35)
(35)
(33)
(33)
(32)
(32)
(32)
(31)
(30)
(30)
(29)
(27)
(26)
(25)
(25)
(24)
(23)
(23)
(23)
(22)
(21)
(21)
(20)
(20)
(20)
(20)
(19)
(18)
(18)
(17)
(16)
(16)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Çevirmen

(120)
(85)
(61)
(46)
(45)
(39)
(35)
(28)
(28)
(27)
(25)
(24)
(23)
(23)
(22)
(21)
(20)
(20)
(20)
(19)
(17)
(16)
(16)
(14)
(14)
(14)
(13)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

Editör

(168)
(40)
(37)
(27)
(27)
(26)
(22)
(20)
(19)
(19)
(18)
(18)
(18)
(14)
(14)
(12)
(12)
(12)
(12)
(11)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
Başka bir kelime deneyin Listeyi Uzat

ISBN

(7)
(6)
Başka bir kelime deneyin

Ürün Notu

(431)
ve üzeri (488)
ve üzeri (503)
ve üzeri (506)
ve üzeri (518)

Mağaza Puanı

0 100
Tüm mağazalar

Fiyat Aralığı

TL
-
TL